16

MAY 2021

Don’t Miss the Blessings

by | 202105, Devotionals, Salvation, Security

Share with family and friends
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]
Narrated by Icko Gonzalez & Written by Joshene Bersales

Dumating ang Kautusan sa amin sa pamamagitan ni Moises; ngunit sa pamamagitan naman ni Jesu-Cristo ay dumating ang kagandahang-loob at katotohanan.

Juan 1:17

Isa si Moses sa pinakadakilang propeta sa Old Testament. Exciting kung paano niya hinarap si Pharaoh at ni-lead ang mga Israelita palabas ng Egypt at papuntang Canaan. Umakyat siya ng Mt. Sinai at personal na tinanggap ang Sampung Utos mula sa Panginoon. Face to face din kung makipag-usap sa kanya si Yahweh.

Pero hindi nakapasok si Moses sa Promised Land. Sa book of Numbers chapter 20, inutusan siya ni Lord na kausapin ang bato para maglabas ito ng tubig for the Israelites. Pero inuna ni Moses ang init ng ulo. Imbes na sumunod kay Yahweh, pinalo niya ang bato nang dalawang beses. As a consequence, sinabi ni Lord kina Moses at Aaron: “Dahil kulang ang inyong pananalig sa akin na maipapakita ko sa mga Israelita na ako’y banal, hindi kayo ang magdadala sa bayang ito sa lupaing ibibigay ko sa kanila” (verse 12).

Sa New Testament, nangako ang Diyos ng pagpapala sa pamamagitan ng pananalig kay Jesus. Ibinigay sa mga Israelita ang Sampung Utos (at iba pang kautusan) sa pamamagitan ni Moses, pero naging available ang hindi maubos-ubos na blessings through Jesus Christ. Ang sabi nga ng Juan 1:16 sa Amplified Version ay “For out of His fullness [the superabundance of His grace and truth] we have all received grace upon grace [spiritual blessing upon spiritual blessing, favor upon favor, and gift heaped upon gift].

Sa panahon natin ngayon, pinapapasok ng Diyos sa Promised Land ang lahat ng tao, hindi lang ang mga Israelita. Pero ang Promised Land ay hindi lang isang physical land limited to a few, kundi isang Lugar ng Kapahingahan para sa lahat ng mananalig kay Jesus (Hebreo 4:1-3). Ang hindi pagsunod sa Diyos ay nangangahulugan ng kawalan ng pananampalataya. Kaya huwag natin sayangin ang pagkakataon na makatanggap ng blessings by not putting our faith in Jesus. Manampalataya tayo kay Jesus at sumunod sa Kanya upang makamit ang mga pagpapala.

Share this encouraging page to family and friends.
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]

LET’S PRAY

Lord, ayokong masayang ang blessings na binibigay Ninyo. Nananampalataya akong ang lahat ng pagpapala ay galing sa Inyo, at pinipili kong sumunod sa Inyo. Tulungan Ninyo akong laging sumunod sa Inyo at sa mga utos Ninyo nang bukal sa puso. Amen.

APPLICATION

Sa anong aspects ng iyong buhay ka nahihirapang sumunod kay Lord? Pagtiwalaan mo ang sinabi ng Mga Taga-Filipos 2:13: “Sapagkat ang Diyos ang kumikilos sa inyo upang inyong naisin at isagawa ang kanyang kalooban.”

SHARE THIS MEME

CAN WE PRAY FOR YOU?

11 + 5 =