8

JUNE 2021

Share with family and friends
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]
Written and Narrated by Honeylet Velves

Ang lahat ng ito’y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Cristo. 

Mga Taga-Filipos 4:13

Para sa mga call center agent, estudyanteng may thesis, o nanay na may newborn baby, normal na ang gabi ay ginagawa nilang araw. Kaya naman naging necessity na ang pag-inom ng multivitamins. Kailangan ang multivitamins para sa maintenance, growth, and regulation ng bodily processes. Nagte-take din sila ng multivitamins para lumakas ang resistensya laban sa sakit na maaaring dulot ng pagpupuyat. Minsan pa nga, ang mga nagte-take ng vitamins ay nasasabihan pa ng “Ang fresh mo ngayon!” despite their hectic schedule. At kahit day shift na ang work ng call center agents o naipasa na ng mga estudyante ang thesis nila, hindi na naaalis sa everyday routine nila ang pag-take ng vitamins.

Pero higit sa multivitamins, si God ang nagpapalakas sa atin. When going through difficult and dark moments in our life, He is our energy booster. Maaaring physically drained na tayo dahil may deadline tayong hinahabol. O kaya, emotionally exhausted tayo mula sa isang toxic relationship. Or maaaring in need tayo financially dahil nagkaroon ng emergency sa pamilya. Anuman ang ating pinagdaraanan na maaaring nagpapahina sa ating kalooban at katawan, God sees it, and He cares about us, kaya naman lagi Siyang umaalalay sa atin. Lagi nating tatandaan na Siya ang ating kalakasan sa tuwing tayo ay mahina (2 Mga Taga-Corinto 12:9).

Let us acknowledge that we cannot go through a day without God. We may take in all those vitamins, but God is the One who truly strengthens us. Let us take in all the perfect promises of God to energize us everyday.

Share this encouraging page to family and friends.
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]

LET’S PRAY

Lord, I admit that I cannot do anything without you. Humihingi po ako ng kalakasan para malampasan ko ang aking mga pinagdaraanan. Thank You for sustaining me. In Jesus’ name, Amen.

APPLICATION

Magsulat ng Bible verses sa pira-pirasong papel at ilagay ito sa empty bottle ng multivitamins. Everyday bumunot ng isa to boost your energy as you go through the day.

SHARE THIS MEME

CAN WE PRAY FOR YOU?

11 + 9 =