8

APRIL 2021

Share with family and friends
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]
Narrated by Sonjia Calit & Written by Joshene Bersales

Ang paghahari mo’y sadyang walang hanggan, hindi magbabago. Di ka bibiguin sa bawat pangako pagkat ang Diyos ay tapat, ang kanyang ginawa kahit ano ito ay mabuting lahat.

Mga Awit 145:13

“Everything in life is only for now,” sabi sa huling kanta ng musical na Avenue Q. Wala raw permanente sa mundo, except sa kamatayan at sa pagbabayad ng taxes. Ngumiti man tayo ngayon, maya-maya lang, mawawala rin ito. Anumang kinatatakutan o kinaiinisan natin, temporary lamang ito.

Sabi ng Greek philosopher na si Heraclitus, the only constant thing in life is change. Sa isang banda, may point naman siya. Tumatanda ang lahat ng tao. Ang mga bagay na gusto mo ngayon, puwedeng ayaw mo na bukas. Posible rin na maiba ang mga paniniwala mo over time. Kahit sa relationships, puwedeng magbago ang nararamdaman mo para sa isang tao without knowing exactly why.

In a world that constantly changes, meron pa ba tayong puwedeng panghawakan? Meron! Sabi sa Exodo 15:18, “Ikaw, Yahweh, ay maghahari magpakailanpaman.” Magbago man ang lahat, nakakasiguro tayo na forever ang reign ni Christ sa langit at sa lupa. Maraming beses itong nabanggit sa Bible: sa Mga Awit ni David, sa propesiya ng mga propeta (Mga Panaghoy 5:19; Daniel 4:3), pati sa mga vision ni John sa Revelation (Pahayag 11:15).

Hindi lang ‘yan. Hindi rin nagbabago ang pag-ibig ng Diyos para sa atin. Ayon sa Mga Panaghoy 3:22, “Pag-ibig mo, Yahweh, ay hindi nagmamaliw; kahabagan mo’y walang kapantay.” As sure as the sun rises every morning, sigurado rin tayong mare-replenish ang mga biyaya sa atin ng Diyos. Magbago man ang lahat sa mundo, hindi magbabago ang pag-ibig Niya.

Totoo bang everything in life is only for now? Not according to the Bible. Kaya huwag tayong matakot o mawalan ng pag-asa. Hindi nagbabago ang kadakilaan ng Panginoon at ang paghahari Niya. And He loves us the same—yesterday, today, and forever.

Share this encouraging page to family and friends.
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]

LET’S PRAY

Lord, salamat sa pagmamahal Ninyong hindi nagbabago. Tulungan Ninyo akong panghawakan ang katotohanang ito. Nagpapasakop din ako sa Inyong paghahari magpakailanman. Amen.

APPLICATION

Kabisaduhin at ilagay sa iyong journal o cell phone ang Mga Panaghoy 3:22-23. Balik-balikan ito tuwing may malaking pagbabagong nangyayari sa iyong buhay.

SHARE THIS MEME

CAN WE PRAY FOR YOU?

3 + 6 =