5

JULY 2024

For Our Good

by | 202403, Devotionals

Share with family and friends
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]
Narrated by Alex Tinsay & Written by Timmy Yee

Ito naman ang sagot ni Job kay Yahweh: Alam kong ang lahat ng bagay ay kaya ninyong gawin, at walang makakapigil sa lahat ng inyong balakin. Itinatanong ninyo,Sino akong nangahas na kayo’y pag-alinlanganan gayong ako nama’y walang nalalaman?

Job 42:1–3

Pitong taon nang naghihintay ng anak ang mag-asawang Ricky at Josel. “Tapat ba ang Diyos sa kanyang pangako?” sabi ni Josel kay Ricky. “Oo, tapat ang Diyos sa kanyang mga pangako,” sagot ni Ricky. Matapos ang ilang buwan, nalaman ng mag-asawa ng sila’y nagdadalang-tao na.” God’s time is perfect,” buong-pasasalamat ni Ricky.

Napapatanong ka ba kung “sovereign” talaga ang Diyos? May control ba Siya sa ating buhay? Na-experience ni Job of the Old Testament ang pinakamahirap na pagsubok ng kanyang buhay — ang magkaroon ng sakit at talikuran ng sariling asawa at mga kaibigan. Pero sa gitna nito, alam pa rin niyang tapat ang Panginoon sa Kanyang pangako na hindi siya iiwan o pababayaan man.

God is not a genie inside a bottle that we rub so we can get our wish granted. He is our Creator and also our Savior. Above all, He knows what is beneficial for us and our needs at different points in our lives. Most often, delays and denials teach life-long lessons that will strengthen us. We need to believe in God and know that He wants the best for us, that He cares for us. We need to know His will and purpose and follow them.

All we have to do is trust that His will for us will always be for our good. Kahit pa mahirap ang pinagdaraanan natin. His answer may be no or wait but we can rest assured na makakabuti para sa atin ito.

Share this encouraging page to family and friends.
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]

LET’S PRAY

Panginoong Jesus, ako po ay nagtitiwala sa Iyo. Humihingi ako ng tawad sa aking pagdududa sa Iyo. Turuan Mo po akong manalig sa Iyo nang buong puso.

APPLICATION

May matagal ka na bang ipinapanalangin na hindi pa sinasagot ng Panginoon? Huwag kang mag-alinlangan, kaibigan. Magtiwala kang kung ano man ang tugon ng Diyos ay makabubuti sa iyo.

SHARE THIS QUOTE

CAN WE PRAY FOR YOU?

13 + 10 =