23

NOVEMBER 2023

Foreigners Among Us

by | 202311, Devotionals

Share with family and friends
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]
Narrated by Celeste Endriga-Javier & Written by Celeste Endriga-Javier

Ibigin ninyo ang mga dayuhan sapagkat kayo ma’y naging dayuhan din sa Egipto.

Deuteronomio 10:19

Excited si Tessa na nag-impake. Pinadadala siya ng kanyang kumpanya sa Japan. First time niya sa bansang Hapon kaya nakalista ang mga bagay na gusto niyang maranasan. Handa na siya sa kanyang adventure. Pagdating niya roon, napansin niyang ang lahat ng signs sa train station ay nakasulat sa Japanese characters, at wala siyang naririnig na nagi-Ingles. Di bale, ika niya, may auto translate ang kanyang smartphone. Pagdukot sa bulsa, na-realize ni Tessa na nawawala ang kanyang smartphone. Kinapkap niya ang kanyang jacket, pantalon at hinalughog ang bag at maleta. Talagang wala. Sa kanyang wallet, nahanap niya ang business card ng kanyang contact doon. Lumakad si Tessa, with her rolling baggage, hanggang sa may nakita siyang payphone. Pagtawag sa numero, Hapon ang sumagot, hindi sila magkaintindihan. Naiyak si Tessa at nakaramdam ng kaba. Nanalangin ng tahimik, “Lord, tulong po.”

A couple of feet away, may isang Haponesang nakakita sa kanya. “Do you need help?” ang tanong nito sa Ingles. “Yes, please!” Tessa emphatically replied. She then asked, “You can speak English and Japanese?” Answered prayer and babae sa dasal ni Tessa.  

Kinausap ng Haponesa ang nasa telepono at napagkasunduan nilang sunduin si Tessa sa estasyon ng tren. Lubos ang pasasalamat ni Tessa sa babaeng matulungin. Then the lady paused. Apparently, it was being announced sa loudspeaker na may lost and found na cellphone. “Maybe that’s yours!” The two ladies rushed to claim Tessa’s phone. What a wonderful adventure it was, she even found a new friend!  

Pag-uwi ng Pilipinas, nabago ang puso ni Tessa. She found herself going out of her way to help others, lalo na ang mga dayuhan. Kasi nga, naranasan niya firsthand ang takot, lito, at iba pang challeges ng pagiging foreigner. 

Deuteronomy 10:19 says, “Ibigin ninyo ang mga dayuhan sapagkat kayo ma’y naging dayuhan din sa Egipto.” We can also apply this verse to those who are different from us ― ‘yung iba ang pananalita, pananamit, political leaning, pananampalataya. Imbes na husgahan, layuan, i-cancel sa social media, bakit di na lang natin sila tulungan? Showing the love of Jesus will draw them close to Him, di ba?

Share this encouraging page to family and friends.
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]

LET’S PRAY

Lord, we pray for the foreigners in our midst. May You bring them new friends, a support group, a church to belong to. Grant us an extra dose of kindness toward them so that they may feel accepted and loved. This we pray in Jesus name. Amen.

APPLICATION

Sadyaing mag-reach out sa mga dayuhan sa ating paligid. Mag-volunteer na mag-translate at mag-explain. Pagkatapos, ikuwento ang experience ninyo sa inyong friends para ma-encourage rin sila to care for foreigners.

SHARE THIS QUOTE

CAN WE PRAY FOR YOU?

2 + 4 =