22

NOVEMBER 2023

The Benefit of Forgiving

by | 202311, Devotionals

Share with family and friends
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]
Narrated by Felichi Pangilinan-Buizon & Written by Timmy Yee

Huwag kayong magtatanim ng galit sa iyong kapwa. Sa halip, makipagkasundo ka sa kanya. Sa gayon, hindi ka magkakasala dahil sa kanya. Huwag kang maghihiganti o magtatanim ng galit sa iyong mga kababayan. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Ako si Yahweh.”

Levitico 19:17–18

Ayon sa isang pag-aaral sa isang tanyag na medical school sa Amerika, may indication na ang depression ay may malaking koneksyon sa stress na dulot ng hindi pagpapatawad. Ayon din sa pag-aaral na ito mas mabilis ang recovery sa depression ng mga pasyenteng natutong magpatawad at hindi nagtanim ng galit.

Kaya tama ang habilin ng Diyos sa mga Israelite na huwag magtanim ng galit sa kapwa at huwag maghiganti, kung hindi magkakasala pa sila (Levitico 19:17). Inulit ni Jesus ang ganitong habilin ng sabihin Niyang pagsabihan at patawarin ang taong nagkasala sa iyo at nagsisi (Lucas 17:3–4).

Have you been experiencing depression, sadness, or anger? Meron ka bang kagalit o taong hindi napapatawad dahil sa nagawa niyang kasalanan sa iyo? Valid man ang galit na nararamdaman mo, nagdudulot ito ng masamang epekto sa iyo lalo na sa iyong kalusugan. Mahalin mo ang sarili mo sa pamamagitan ng pagpapatawad at hindi pagtatanim ng galit. Paulit-ulit man ang kasalanang nagawa sa iyo, mas makabubuti para sa iyo na paulit-ulit mo ring patawarin ang taong nakagawa ng kasalanan. Hayaan mong ang Diyos ang maging hukom ng kung anumang injustice na nagawa sa iyo. Makakaasa kang ang kapakanan mo ang laging nasa isip ng Panginoong Jesus. Trust His process for you and for those who have wronged you.

Share this encouraging page to family and friends.
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]

LET’S PRAY

Jesus, I choose to forgive. As You have forgiven me for the many times I’ve sinned against You, I will also forgive others by Your mercy and grace. I know I will be reminded of the pains I’d experienced but remind me how good and perfect Your plans are for me and even for those who have harmed me. I trust in You. Amen.

APPLICATION

Are there people you need to forgive? Decide and by God’s grace, gawin mo ito para sa iyong kabutihan. Forgiving is not just loving others; it’s a form of self-love.

SHARE THIS QUOTE

CAN WE PRAY FOR YOU?

6 + 13 =