12

JUNE 2021

Share with family and friends
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]
Narrated and Written by Felichi Pangilinan Buizon

Mga kapatid, tinawag kayo upang maging malaya. Ngunit huwag naman ninyong gamitin ang inyong kalayaan upang masunod ang hilig ng laman. Kundi maglingkod kayo sa isa-t-isa sa diwa ng pag-ibig.

Mga Taga-Galacia 5:13

 

Araw-araw, nae-exercise natin ang kalayaan natin. Pagkagising pa lamang puwede tayong bumangon at manalangin, o mag-“sleep-pa-more.” Sa almusal, puwede tayong kumain ng scrambled, soft-boiled, o sunny side-up na itlog; puwedeng uminom ng hot or cold coffee, at kung wala namang kape, e di hot or cold water na lang! Then, we have the freedom to manage our time. May oras para sa FB, may oras to face the Book (o ang Bible). Freedom to promote truth or spread fake news. From simple to difficult choices, meron tayong free will. Ito ba ay kaloob sa atin para magawa natin ang gusto natin o para magawa natin ang nararapat?

Ipinapaalala sa atin ni Apostle Paul sa Galatians 5:13 na hindi natin dapat abusuhin o gamitin sa maling paraan ang ating kalayaan. And one way we abuse freedom is when we use it exclusively for ourselves, para sa kapakanan lang natin, nang hindi iniisip ang possible consequences. Halimbawa, malaya tayong matulog nang matulog, pero kung hindi tayo babangon, hindi natin mahaharap ang mga responsibilidad natin at obligasyon. Kung estudyante ka na laging late, hindi mo matatapos ang  requirements na naghihintay sa iyo; kung empleyado ka na laging absent, mababawasan ang suweldo mo tapos may trabahong nakapila pa sa iyo; kung boss ka, may mga meeting na maka-cancel at bayarin na kailangang bayaran. Malaya nga tayong gawin ang gusto natin pero hindi natin puwedeng piliin ang magiging epekto nito sa iyo at sa iba.

Bakit nga ba tayo binigyan ng kalayaan? Nilikha tayo para gawin ang nararapat nating gawin—ang maglingkod sa isa’t-isa sa diwa ng pag-ibig. Sabi nga ng isang social media influencer, “You woke up today for a reason.” May mission ka. Meron ng naka-assign sa iyo para paglingkuran mo. Maaaring matulungan mo o ma-encourage mo. Minsan hindi lang natin ma-identify kung sino ang puwede nating tulungan kasi nakatuon tayo sa ating mga sarili.

Sabi sa Mga Taga-Efeso 2:10, nilikha tayo ng Diyos para gumawa ng mabuti. Sa kagandahang loob ng Diyos, hindi Niya tayo ginawang mga alipin o mga robot na sunud-sunuran lamang. Nilikha Niya tayo na may kalayaang gumawa ng mabuti para sa ikaluluwalhati Niya. We were set free to be a blessing. Why don’t we exercise that freedom today?

 

Share this encouraging page to family and friends.
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]

LET’S PRAY

Panginoon, salamat sa kaloob Ninyong kalayaan. Bigyan Ninyo ako at ang aming mga kababayan ng tamang pag-iisip upang gamitin ang kalayaang ito ayon sa Inyong kalooban. Patnubayan Ninyo kami, Lord, nang mapaglingkuran namin Kayo at ang Inyong iglesia. Amen.

APPLICATION

I-identify kung sino-sino ang puwede mong paglingkuran. Start with your family. Bukod sa panalangin, ano pa ang puwede mong gawin to help or encourage them?

SHARE THIS MEME

CAN WE PRAY FOR YOU?

12 + 3 =