7

MARCH 2021

Gaya-Gaya, Puto Maya

by | 202103, Devotionals, You

Share with family and friends

[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]
Narrated by Shekinah

Tularan ninyo ako, gaya ng pagtulad ko kay Cristo.

1 Mga Taga-Corinto 11:1

Siguro ay napanood mo na ang viral video ng isang cute na baby na mag-isang tumatawa. Tapos maya-maya ay humahagikgik na rin ang ibang babies sa tabi niya. Siguro, pati ikaw ay unti-unti na ring natawa at baka naiyak ka pa nga sa katatawa.

Eh naalala mo ba noong nasa elementary ka, kapag may isang estudyante na nagsabing “Ma’am, may I go out?” laging may kasunod na kaklaseng gusto ring pumunta sa CR? Kung hindi pipigilan ng teacher, baka ang buong klase ay pupunta na rin sa banyo, di ba?

Subaybayan naman natin ang dalawang college students na may ginagawang social experiment. Sa gitna ng university square, tahimik silang nakatingala at nakatingin sa tuktok ng isang building. Pagmasdan mo at hindi magtatagal, may titigil, mapapatingala rin, at magtatanong. Darami sila at magbubulungan.

Ang tao ay sadyang gaya-gaya. Ang tukso nga natin sa mga mahilig manggaya ay “Gaya-gaya, puto maya!” Ang bawat isa sa atin ay maaari ring gayahin. Hindi natin kailangang maging pulitiko o celebrity para gayahin ng iba. Laging may nakatingin sa atin na maaaring makapulot ng ating gawi at pananalita. Alam ito ni Apostle Paul kaya sinabi niya sa mga taga-Corinto, “Tularan ninyo ako, gaya ng pagtulad ko kay Cristo.”

What a simple yet important reminder. Si Cristo lang ang tunay na standard natin sa pamumuhay. As believers, hindi natin puwedeng i-demand sa iba na sundin nila tayo kung hindi tayo sumusunod kay Cristo. Masusundan natin si Cristo kung Siya ang nasa puso natin at kapag pinag-aaralan natin ang Kanyang mga turo na mababasa natin sa Biblia. Gusto mo bang tularan ka ng iba? Hayaan mong akayin ka muna ni Cristo para maging katulad Niya.

Share this encouraging page to family and friends.

[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]

LET’S PRAY

Lord, I want to follow you. Narito na Kayo sa aking puso kaya nagtitiwala akong ginagabayan Ninyo ako. Gusto ko Kayong lalong makilala at matularan. Tanggalin Ninyo sa akin ang mga ugali, pag-iisip, at pananalita na hindi ayon sa Inyo. Dalangin ko po ito para rin sa ikabubuti ng mga nakapaligid sa akin. Nawa’y makita nila na ang aking Panginoon ay tunay na buhay dahil ako mismo ay binabago Ninyo. All glory be unto You alone, Amen.

APPLICATION

Obserbahang mabuti ang isang taong malapit sa iyo. May nakikita ka ba sa kanya na kilos o pananalitang maaaring nagaya niya sa iyo? Mabuti ba ito o masama? Paano mo siya mahihikayat na tularan si Cristo?

SHARE THIS MEME

CAN WE PRAY FOR YOU?

11 + 5 =