15

JANUARY, 2021

God Of Comfort, God Of Victory

by | 202101, Devotionals, God's Plan

Share with family and friends

Narrated by Camila Kim

Nasa piling mo si Yahweh na iyong Diyos, at ang kanyang kapangyarihan ang magbibigay sa iyo ng tagumpay. Siya ay magagalak sa iyo at ang pag-ibig niya ang magbibigay sa iyo ng bagong buhay. Masaya siyang aawit sa laki ng kagalakan.

Zefanias 3:17

Ang asawa ni Malen na si Josh ay isang sundalong na-deploy sa ibang bansa ng ilang buwan. Dahil dito, malaking responsibilidad para kay Malen ang mag-isang alagaan ang tatlo nilang anak na 2, 6, at 7 years old pa lamang. Ang bunsong si Hezekiah ay may special needs pa dala ng Down Syndrome. Para sa isang asawa ng sundalo tulad ni Malen, ang kapakanan ng asawa at muling pagbabalik nito ang laging laman ng kanyang isip. Uuwi ba siyang ligtas at matagumpay? Mabubuo bang muli at magiging masaya ang kanilang pamilya?

Isang araw, isang sorpresa ang dinatnan nina Malen at ng kanyang mga anak sa bahay. Naroon sa sala si Josh! Nataranta ang mga bata at nagsigawan ng, “Daddy, Daddy, Daddy!” Lundagan, yakapan, tawanan, at hagulgulan sa tuwa ang mag-iina pagkakita kay Josh.

Sundalo ka man, o kapamilya ng isang sundalo, siguradong nakaka-relate ka sa istorya nina Malen at Josh. Kung isa kang OFW o kapamilya ng OFW, alam mong mahirap ang malayo sa mga minamahal. Anuman ang kondisyon ng iyong buhay ngayon, sana’y ma-comfort ka ng verse na ito.

Nasa piling mo si Yahweh na iyong Diyos, at ang kanyang kapangyarihan ang magbibigay sa iyo ng tagumpay. Siya ay magagalak sa iyo at ang pag-ibig niya ang magbibigay sa iyo ng bagong buhay. Masaya siyang aawit sa laki ng kagalakan. (Zefanias 3:17).

Kapatid, kung ikaw o ang mahal mo sa buhay ay nasa gitna ng isang pakikidigma, tandaan mong nasa piling ninyo ang Diyos. And get this, He has the power to give you the victory! Oo, matatapos din ang giyera, mayayakap mo muli ang iyong pamilya, at magkakaroon kayo ng bagong buhay. Makapangyarihan ang Diyos at magagawa Niyang bigyan kayo ng tagumpay.

Natapos ang verse na ito sa isang eksenang nakakataba ng puso. “Masaya siyang aawit sa laki ng kagalakan.” Can you imagine the Creator of the Universe joyfully singing? And yes, He is singing your victory song!

Share this encouraging page to family and friends.

LET’S PRAY

Panginoon, I surrender to You. Hindi ko kayang makibaka nang wala Kayo sa tabi ko. Nais kong marinig ang Inyong awit, hindi lamang ‘yung masigabong battle song na nagbibigay sa akin ng lakas, kundi pati ang Inyong matamis na harana to comfort me. Pinanghahawakan ko ang Inyong pangako at tinatanggap ko na by faith ang tagumpay na mula sa Inyo.

APPLICATION

Fight your battles by praising the God of victory. Umawit ng mga kantang nagde-declare ng victory at pag-ibig ni Jesus, the Lover of your Soul.

SHARE THIS MEME

CAN WE PRAY FOR YOU?

10 + 1 =