26

OCTOBER 2023

God Will Make All Things Work Together

by | 202204, Devotionals

Share with family and friends
Narrated by Joyce Burton-Titular & Written by Alma S. de Guzman

Alam nating sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa kanya, silang mga tinawag ayon sa kanyang layunin.

Mga Taga-Roma 8:28

Minsan ba natanong mo na rin kung bakit ina-allow ni God na mangyari sa iyo o sa ibang tao ang masasamang bagay? Bakit kaya minsan ang nakakasakit at nakakagawa sa iyo ng masama ay kapamilya mo pa?

Ganyan ang naranasan ni Danny sa kanyang pamilya. He worked as a seafarer for seven years and gave everything to them. But it seemed that all his efforts were never enough. Nakaranas siya ng emotional attacks and abuse mula sa kanyang kapamilya. Madalas nananahimik na lang siya pero sa kanyang kalooban, pinahihirapan na siya ng depression. But the Lord came to his rescue. He went through a process of healing, and God blessed and favored him in his new career. God so prospered him among his family members that he became such a blessing to them.

In the book of Genesis, Joseph experienced many ordeals. Binenta siya ng kanyang mga kapatid at naging alipin (Genesis 37:12-36). Nakulong siya dahil sa maling paratang (Genesis 39:13–20). Dumaan man siya sa iba’t-ibang pagsubok, ngunit sa huli ang plano ang Panginoon ang nanaig. Makalipas ang maraming taon, si Joseph ay naging kanang kamay ng Pharaoh sa Egypt. And through his God-given administrative skills, Joseph saved Egypt and his family from famine.

The story of Joseph is proof that God can turn hard and ugly situations for our own good (Romans 8:28). He is an all-powerful God with great plans for redemption and restoration. So, if you’re in a difficult situation, don’t lose heart. God is with you, and He can turn your mess into a meaningful testimony of His love, power, and glory.

Share this encouraging page to family and friends.

LET’S PRAY

Lord, come to my rescue. Hindi ko po alam kung bakit mo ina-allow ang mabibigat na pagsubok, pero tulad ng ginawa Ninyo sa buhay ni Joseph, nagtitiwala akong may ginagawa Kayo para sa ikabubuti ko. Redeem and restore me. I pray this in Jesus’ name. Amen.

APPLICATION

Visit the 700 Club Asia YouTube channel and watch some testimonies together with a person you trust. Share your thoughts on how God turned the person’s struggles into victory.

SHARE THIS QUOTE

CAN WE PRAY FOR YOU?

6 + 15 =