2

JANUARY, 2021

Good Morning Thoughts

by | 202101, Devotionals, Habits

Share with family and friends

[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]
Narrated by Camilla Kim
Pag-ibig mo, Yahweh, ay hindi nagmamaliw; kahabagan mo’y walang kapantay. Ito ay laging sariwa bawat umaga; katapatan mo’y napakadakila. Si Yahweh ay akin, sa kanya ako magtitiwala.

Mga Panaghoy 3:22-24

Paggising sa umaga, ano-ano agad ang mga bagay na naiisip mo?

For most people, it could be a long list of what to do for the day. Sa iba naman, it could be heavy and anxious thoughts from the night before. Kadalasan, ang thoughts na ito ang nakakapagdikta kung ano ang magiging takbo ng araw natin.

Kaya naman every morning, make it a habit to think about God’s unfailing love and mercy. Imbes na thoughts of what could go wrong, punuin natin ang isipan natin ng thoughts about how God will supply enough grace and strength for us to seize the day.

Dahil mahal tayo ng Diyos, lagi Siyang may daily grace na sapat para sa challenges ng bawat araw. Even better, with God as our portion, we already have everything we could ever ask for. Kaya every morning pagkagising, isipin mo kung ano ang kailangan mo. Sabi sa Exodo 3:14a, “Sinabi ng Diyos, “Ako’y si Ako Nga.” The Lord is the Great I Am. Whatever you need, God is the One who can and will provide.

Kung pinanghihinaan ka, sinasabi ni Lord sa iyo, “I am your strength.” Kung nag-iisa ka, God is saying, “I am with you.” Kung nagkukulang ka, sinasabi Niya ring, “I am your Provider.” Kung may sakit ka, He is saying, “I am your Healer.” Sinabi rin ni Jesus, “I am the Bread of Life,” ang nagbibigay sa iyo ng tunay na kabusugan (Juan 6:35). Siya rin ang “Light of the World,” ang liwanag sa buhay mo para hindi ka maligaw (Juan 8:12).

Believe that God is who He says He is. Have confidence to go through your day knowing that the Lord will sustain you with His love and faithfulness.

Share this encouraging page to family and friends.

[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]

LET’S PRAY

Lord, salamat sa tapat Ninyong pag-ibig na hindi nauubos at sapat para sa araw na ito. Kung maisip ko man agad ang mga bagay na nagbibigay ng kabigatan, turuan Ninyo akong alalahanin ang kabutihan at kadakilaan Ninyo. Sa Inyo lang ako magtitiwala. In Jesus’ name, Amen.

APPLICATION

Listen and sing along to praise and worship songs that declare God’s love and faithfulness.

SHARE THIS MEME

CAN WE PRAY FOR YOU?

5 + 12 =