YOUR HABITS

Holy Dishwashing

Holy Dishwashing


Narrated by Byron Sadia

Ang pagsamba sa Diyos ay hindi lang ginagawa tuwing Linggo kasama ng maraming tao. Ang worship ay nangyayari rin mula Lunes hanggang Sabado.

Holy Dishwashing


Narrated by Byron Sadia

Ang pagsamba sa Diyos ay hindi lang ginagawa tuwing Linggo kasama ng maraming tao. Ang worship ay nangyayari rin mula Lunes hanggang Sabado.

Honor God with your Body


Narrated by Niel Barnes

Hindi na natin pag-aari ang ating katawan dahil binili tayo ni Jesus Christ sa isang halaga, at ito ay sa pamamagitan ng Kanyang dugong nabuhos nang ipako Siya sa cross.

Bag Raid!


Narrated by Ivy Catucod

Nandiyan si Jesus na kasama natin lagi sa buhay. Lumapit ka sa Kanya at tanggapin ang Kanyang pangakong kapahingahan kung nabibigatan ka na sa iyong dinadala.

Fact Finder


Narrated by Miriam Quiambao Roberto”

Malayo na nga ang narating ng ating henerasyon sa mga kaalaman at madali pa itong i-share sa iba. Ngunit nakakasiguro ba tayo na tama ang mga natututunan natin mula sa mga ito?

5:01


Narrated by Icko Gonzalez

Malinaw ang utos ni Jesus sa Mateo 7:1-2: “Huwag kayong humatol, nang kayo’y di hatulan. Sapagkat hahatulan kayo ng Diyos ayon sa panukat na ginagamit ninyo sa iba.”

CAN WE PRAY FOR YOU?

14 + 9 =