28

NOVEMBER 2022

Guard Your Faith Against ANTs

by | 202204, Devotionals

Share with family and friends
Narrated by Lara Quigaman & Written by Clarissa Estuar-Navarro

Dapat maging laman ng inyong isip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri: mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig, at kagalang-galang.

Mga Taga-Filipos 4:8

Sa pagpapatuloy ng Parable of the Sower, nilahad ni Jesus na may isa pang maaaring maging destiny ng seeds na isinaboy ng farmer sa kwento, at ito ay malaglag sa gitna ng matitinik na halaman. Pwedeng sumibol at lumago ang buto, pero darating din ang panahon na masasakal ito ng harsh environment nito (v. 7). 

Relate much ka ba rito? Para kasing kahit anong effort mo na makaahon sa mahirap na sitwasyong kilalalagyan mo, tuloy-tuloy pa rin ang dating ng mga problema. Kaya kahit gusto mong magpakatatag, natatakot ka na it’s just a matter of time hanggang ma-overwhelm ka ng difficulties na kinahaharap mo at kumalas ka sa faith mo (v. 22).

We all experience difficult seasons in our lives. Ang delikado ay kapag we start expecting bad things to happen to us. May rason kung bakit sinabi ni Paul sa 2 Corinthians 10:5 na we should take captive every thought to make it obedient to Christ. Proteksyon ito laban sa Automatic Negative Thoughts o ANTs. Galing ang mga ito sa mga isinapuso nating toxic beliefs tungkol sa ating mga sarili na maaaring pagmulan ng anxiety, guilt, depression, anger, o kaya feeling of unworthiness.

Hindi tayo kailangang magpa-alipin sa ANTs. If we are rooted in God’s Word, we can fight these negative thoughts with the truth. Pwedeng isa sa ANTs mo thinking na,Magiging mahirap ako habambuhay.” Palitan mo ito ng, “Buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay Niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Cristo Jesus.” (Mga Taga-Filipos 4:19) Pakiramdam mo ba, hindi ka deserving na mahalin ng kahit sino? Panghawakan mo ang Mga Taga-Roma 5:8 kung saan ipinapaalala sa atin ni Paul na isinakripisyo ni Jesus ang sarili dahil sa labis na pagmamahal Niya sa atin. 

Our goal is to be the seed that fell on good soil in the Parable of the Sower. Ang butong ito ay nagkakaroon ng magandang harvest (Mateo 13:8) Maaari lang itong mangyari if we spend time listening to God’s Word and understanding it (v. 23).

Share this encouraging page to family and friends.

LET’S PRAY

Lord, napakarami ng mga taong nawalan na ng pag-asa dito sa mundo. Pagyabungin Ninyo ang seed na itinanim Niyo sa akin para umusbong ito. Let me be an instrument so that others will get to know You. In Jesus’ name, Amen.

APPLICATION

Sa daily Bible readings mo, isulat mo ang verses na nangungusap sa iyo. Magagamit mo ang mga ito laban sa negative thoughts na gumugulo sa isip mo.

SHARE THIS MEME

CAN WE PRAY FOR YOU?

5 + 9 =