23

NOVEMBER 2022

He Saves and Satisfies

by | 202211, Devotionals

Share with family and friends
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]
Narrated by Erick Totanes & Written by Marlene Legaspi-Munar

Sumagot si Yahweh, “Magsama ka ng ilang pinuno ng Israel at mauna kayo sa mga Israelita. Dalhin mo ang iyong tungkod na inihampas mo sa Ilog Nilo at lumakad na kayo. Hihintayin ko kayo sa ibabaw ng malaking bato sa Sinai. Hampasin mo ito at bubukal ang tubig na maiinom ng mga tao.” Iyon nga ang ginawa ni Moises; at ito’y nasaksihan ng mga kasama niyang pinuno ng Israel.

Exodo 17:5-6

Alam mo bang napakaraming pakinabang ng pag-inom ng tubig? Ayon sa Medical News Today, napipigilan nito ang pagkasira ng kidney; nakakatulong ito sa maayos na bowel movement; inaayos nito ang body temperature; nakakatulong din ang tubig para ma-maintain ang blood pressure; nagdadala ito ng oxygen sa buong katawan; nilalangisan nito ang joints; at nakakapagpaganda ito ng kutis. Water is life, di ba?

Napaka-importante ng tubig kaya nang walang mainom ang mga Israelita sa disyerto, nagreklamo sila kay Moses. At ang solusyon ng Diyos? Pinahampas Niya kay Moses ang isang malaking bato at mula roon bumukal ang tubig. Uminom at napatid ang uhaw ng milyon-milyong Israelita. Pero hindi lang pisikal na tubig ang ininom nila kundi espirituwal na tubig at ang batong pinagbukalan nito ay si Jesus. Sinabi ni Apostle Paul: “Nais kong malaman ninyo ang nangyari sa ating mga ninuno noong panahon ni Moises…Kumain silang lahat ng iisang pagkaing espirituwal, at uminom din ng iisang inuming espirituwal…at ang batong iyon ay si Cristo” (1 Mga Taga-Corinto 10:1-4). Ipinahayag din mismo ni Jesus sa babaeng Samaritana na Siya ang tubig na nagbibigay-buhay (Juan 4:10-14). At sa kalagitnaan ng napakaraming tao noong Pista ng mga Tolda, nagsalita Siya nang malakas, “Kayong mga nauuhaw ay lumapit sa akin, at ang lahat ng nananalig sa akin ay uminom…’Mula sa puso ng nananalig sa akin ay dadaloy ang tubig na nagbibigay-buhay’” (Juan 7:37-38).

Jesus is the Living Water that saves and satisfies. Kung paanong ang katawan ng tao ay binubuhay ng tubig, ang espiritu natin ay buhay dahil kay Cristo. Si Jesus ang nagligtas sa atin mula sa espirituwal na kamatayan at walang kabuhay-buhay na kalagayan. Kung nauuhaw ka sa pagmamahal at pakiramdam mo ay may kulang, alalahanin mo si Jesus na nasa puso mo. Siya ang nagbigay sa iyo ng buhay at patuloy na nagbibigay-sigla at kulay.

Share this encouraging page to family and friends.
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]

LET’S PRAY

Panginoong Jesus, tinatanggap Kita sa puso ko, at naniniwala ako sa pangako Mo na hindi na ako mauuhaw kundi mararanasan ko ang kasapatan, katahimikan, at kasiyahan sa buhay. Salamat, Panginoon!

APPLICATION

Kapag nauuhaw ka, sabihin mo, “Jesus, You are my Living Water that saves and satisfies.”

SHARE THIS MEME

CAN WE PRAY FOR YOU?

5 + 12 =