18

AUGUST 2021

Hindi Mo Man Maunawaan Ngayon

by | 202108, Devotionals, Salvation, Security

Share with family and friends
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]
Narrated by Sonjia Calit & Written by Precious Marian Calvario

Sumagot si Jesus, Hindi mo nauunawaan ngayon ang ginagawa ko, ngunit mauunawaan mo rin pagkatapos.”

Juan 13:7

Processes are part of our lives. Lahat ng nangyayari sa paligid natin ay dumadaan sa process. Ang tubig na mula sa bodies of water ay dumadaan sa init ng araw kaya may evaporation na kapag naipon sa ulap ay nagiging ulan. Ang mga binhi ay inililibing sa lupa. Matapos madiligan at masinagan ng araw, unti-unting tutubo ang mga ito at ‘di magtatagal ay magiging puno at magkakabunga. Maging sa loob ng katawan natin ay may systems and processes.

Processes are inevitable. In this life’s journey, we go through a process. At madalas hindi natin naiintindihan o kaya naman ay taliwas sa inaakala natin. Hindi tayo nalalayo kay Peter. Sa tradisyon ng mga Judio, ang paghuhugas ng paa bago kumain ay ginagawa lamang ng mga servant. Kaya nang lumapit sa kanya si Jesus, ang Guro, para hugasan ang kanyang mga paa ay tumutol siya (Juan 13:5-6). Pero sumagot si Jesus, “Hindi mo nauunawaan ngayon ang ginagawa ko, ngunit mauunawaan mo rin pagkatapos.”

Sa buhay natin may mga pagkakataon na kasama sa process ang hurt, pain, heartache, or even loss.  At minsan dahil hindi na natin naiintindihan ang mga bagay-bagay, may mga pagkakataon na mapapatanong ka, “Bakit kailangan kong pagdaanan ang ganitong sitwasyon?” 

Kapatid, tulad ng sinabi ni Jesus kay Peter, “Hindi mo nauunawaan ngayon ang ginagawa ko, ngunit mauunawaan mo rin pagkatapos.” Alam ng Diyos ang plano Niya sa iyo at makakaasa ka na alam Niya ang Kanyang ginagawa sa buhay mo. Sa katunayan, bago pa natin maunawaan na kailangan natin ng kaligtasan, ipinadala na Niya si Jesus Christ to die for our sins and give us eternal life. Kaya kung dumadaan tayo sa process, mas mahalagang magtiwala tayo sa character ni God at buksan ang ating mga isipan sa mga aral na itinuturo Niya sa atin. Trust God and His process.

Share this encouraging page to family and friends.
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]

LET’S PRAY

Panginoon, salamat sa pagkakataon na makilala ko Kayo sa gitna ng pinagdadaanan ko ngayon. Tulungan Ninyo akong mas pagkatiwalaan Kayo sa panahon na ito at mas makilala pa Kayo. Buksan Ninyo ang aking isipan at mga mata para matutunan ko ang aral na itinuturo Ninyo sa akin. Sa ngalan ni Jesus, Amen.

APPLICATION

Isulat ang mga aral na natututunan mo sa pinagdadaanan mo ngayon. Sa bawat pagkakataon, anong character ng Panginoon ang nakikita mo? (Halimbawa: God is my Provider. Si God ang aking Tagapagtanggol.) Ibahagi mo sa iyong kasama sa Bible study group o church ang mga natututunan mo at pakinggan mo rin ang masasabi nila.

SHARE THIS MEME

CAN WE PRAY FOR YOU?

8 + 5 =