9

SEPTEMBER 2022

Hindi Sayang ang Effort

by | 202209, Devotionals

Share with family and friends
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]
Narrated by Jamey Santiago-Manual & Written by Clarissa Estuar-Navarro

Pumunta kayo sa susunod na nayon at makikita ninyo kaagad doon ang isang inahing asno na nakatali, kasama ang kanyang anak. Kalagan ninyo ang mga iyon at dalhin sa akin. Kapag may nagtanong sa inyo, sabihin ninyong kailangan iyon ng aming Panginoon at ipapaubaya niya agad ang mga iyon sa inyo.

Mateo 21:2–3

Nasubukan ninyo na bang ibrowse ang Guinness Book of World Records website? Kasama sa mga makikita rito ang record-setting feats ng mga pinakamagaling sa sports, arts, entertainment, at kung anu-ano pa. Pero meron ding kakaibang entries katulad ng longest fingernails o kaya pinakamaraming toothpick na nailagay sa balbas ng isang tao. Pwedeng pumasok sa isip mo, Why do they even bother perfecting a useless skill?

But on your worst days, you might also feel na lahat ng ginagawa mo ay useless. Pakiramdam mo na you don’t have any extraordinary talents. You have an unimportant job na walang nako-contribute na malaki sa mundo. So parang, bakit nage-effort ka pang gumawa ng kahit ano?

We all go through this at one point or another — yung pakiramdam mo, walang meaning ang mga ginagawa mo. You wonder kung may purpose ka sa mundo.

For all we know, ito ang pinagdaanan ng may-ari ng asno o donkey na binanggit sa Gospel of Matthew. Simple lang ang buhay niya; his days filled with simple tasks tulad ng pagpapakain at pagpapaligo sa alaga, with no indicator that anything special can ever happen.

Pero isang araw, may dalawang lalaking lumapit sa kanya para hiramin ang kanyang alagang asno. The next thing he knew, sinasakyan na ni Jesus ang asno papasok ng Jerusalem. Maaaring naroroon siya noong sinalubong ang Panginoon ng mga tao habang sumisigaw ng: “Purihin ang anak ni David! Pinagpala ang dumarating sa pangalan ng Panginoon! Purihin ang Diyos!” (Mateo 21:9)

This ordinary man who was not named in the Bible became part of fulfilling a prophecy found in the Old Testament—na ang hari ng Zion (o Jerusalem sa kapanahunan nila) ay darating na may kapakumbabaan, lulan ng isang asno (Zacarias 9:9).

Kaibigan, maghintay ka lang. If you are willing, the Lord will use you in ways you can’t even imagine.  

Share this encouraging page to family and friends.
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]

LET’S PRAY

Lord, pakiramdam ko, walang saysay ang buhay ko, pero alam kong hindi ito totoo. Kung mananalig ako sa Inyo, makikita ko ang purpose na nilaan Ninyo para sa akin.

APPLICATION

Basahin ang Awit 138:8 at magsulat ng sariling “love letter” sa Panginoon. End by asking, “How is this leading me to discover your purpose for me, Lord?”

SHARE THIS MEME

CAN WE PRAY FOR YOU?

7 + 14 =