25

AUGUST 2022

Hiram Lang ang Buhay

by | 202208, Devotionals

Share with family and friends
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]
Narrated by Lara Quigaman & Written by Jeaneth Dela Paz Panti

Ni hindi nga ninyo alam kung ano ang mangyayari sa inyo sa araw ng bukas! Ang buhay ninyo’y parang usok lamang, sandaling lumilitaw at agad nawawala.

Santiago 4:14

Parang kahapon lang, bata pa tayo. Bahay, eskwela, laro … dito lang umiikot ang buhay natin. Pero ngayon, nagbago na lahat! Ang bilis ng panahon.

Hindi natin alam kung ano ang mangyayari sa atin bukas, sa mga susunod na buwan, sa mga parating na taon. Bawat pagpalit ng kalendaryo ay tila paalala na ang buhay natin ay parang usok lang — sandaling lumilitaw at agad nawawala. 

Life is short and could end suddenly. Kaya mahirap kung masyado natin ia-attach ang ating sarili sa mga bagay na panandalian lang din. Pero salamat din na hiram lang ang buhay. Dahil ibig sabihin nito, panandalian lang ang sakit at pagdurusa natin. Lilipas din at mapapalitan ito ng joy kasama ang Panginoon sa langit. Oras na tinanggap natin si Jesus sa ating buhay, nakatanggap tayo ng buhay na walang hanggan. 

When our Heavenly Father calls us home, there will be eternal joy and eternal peace. But while we are here, i-maximize natin ang buhay na ipinahiram Niya. Let’s re-examine our priorities. Restore all broken family relationships. Nurture friendships. Enroll in that class. Go get that dream job! Witness so people will know of God’s love. Serve. Help the people that you want to help, and give everything that you want to give. 

Every day, we have 86,400 seconds to spend. Where do you spend these precious seconds? It’s time to pursue the things that matter so that when all is said and done, we can say that we have lived a good, meaningful life. Hindi nasayang sa wala. Our lives are borrowed, and our days are numbered kaya mahalagang ma-nurture ang personal relationship sa Diyos. Dahil hindi man natin alam kailan babawiin ang hiram na buhay, lalo naman nagiging malinaw na Siya ang ating kailangan at Siya rin ang ating patutunguhan.

Share this encouraging page to family and friends.
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]

LET’S PRAY

Panginoon, salamat po sa buhay na ipinagkaloob Ninyo. I offer my life to You. Teach me to number my days and help me maximize life, live out my purpose, and live a life that glorifies You. In Jesus’ name, Amen.

APPLICATION

Write down your top five priorities in life and pray about each of them. Include your goals and prayer requests. Revisit that list every year to see how God has helped you commit to those priorities.

SHARE THIS MEME

CAN WE PRAY FOR YOU?

11 + 15 =