Keep Going!

Keep Going!


Narrated by Mari Kaimo & Written by Jeaneth DP Panti

Idulog mo lahat sa Kanya. Iiyak mo ngayon, pero bukas, babangon at tatakbo ka muli kasama Siya.

Keep Going!

Paghinga sa Bawat Pahinga


Narrated by Mari Kaimo & Written by Jeaneth DP Panti

In Jesus, we can find rest. He is our refuge. Kung paanong ang oxygen ay kailangan para tayo mabuhay, kailangan din natin si Jesus.

Keep Going!

#SquadGoals


Narrated by Mari Kaimo & Written by Jeaneth DP Panti

It would be a wise decision kung ang ating squad ay makakatulong sa purpose na ibinigay sa atin ng Panginoon.

Keep Going!

Bag Raid!


Narrated by Ivy Catucod

Nandiyan si Jesus na kasama natin lagi sa buhay. Lumapit ka sa Kanya at tanggapin ang Kanyang pangakong kapahingahan kung nabibigatan ka na sa iyong dinadala.

Pangakong Paghilom

Pangakong Paghilom


Narrated by Mari Kaimo

Have you been holding on to your wounds for far too long? Because His mercies are new every morning, gusto Niyang magsimula ka ngayon sa panibago mong buhay.