4

SEPTEMBER 2021

Hitting Your Mark

by | 202109, Devotionals, Salvation, Security

Share with family and friends
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]
Narrated by Alex Tinsay & Written by Elaine Lagat

Ginawa niya akong parang matulis na palaso na anumang oras ay handang itudla.

Isaias 49:2b

Kung ang buhay mo ay isang matulis na arrow sa kamay ng Diyos, saan kaya ang destination mo? Sabi kasi sa Merriam Webster, an arrow’s purpose is to hit a specific direction. We don’t want to miss God’s purpose for us, right?

Kung napanood mo ang movie na The Passion of the Christ, baka isa ka rin sa nakaubos ng tissue sa kaiiyak habang nagtatanong, “Bakit ba kasi kailangang mapako si Jesus at mamatay para sa mga taong nagpahirap sa Kanya?” Pero nangyari iyon dahil iyon ang purpose ni Jesus sa pagpunta Niya rito sa earth. At the right time, napako Siya sa krus, to die for us once and for all, so that we would stop sinning and start living right.

Sa Isaiah 49:2, inihalintulad ang nation of Israel sa isang matulis na arrow sa kamay ng Diyos. Ang purpose ng Diyos para sa Israel ay maging instrument para purihin Siya ng mga bansa. Katulad ni Jesus and the nation of Israel na may purpose, God also has a purpose for each one of us, and He has prepared a unique mark for each one of us to hit.

Now, you might be asking yourself: Paano ko malalaman at this point of my life kung saan ako gustong dalhin ni Lord? Ano ang target ni Lord sa buhay ko? For sure, God will equip us to hit the mark. He has given us His Holy Spirit so we can follow His will for our lives. Just as an arrow yields to its archer so that when released, mararating nito ang kanyang target, let us also submit to God, our Divine Archer.  He will make sure that His purpose for us will be accomplished.

Share this encouraging page to family and friends.
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]

LET’S PRAY

Lord, nagpapasalamat ako dahil may maganda Kayong plano sa buhay ko. Salamat, Holy Spirit na lagi Ninyo akong gina-guide para masunod ko ang purpose Ninyo sa buhay ko. Gamitin Ninyo ako ayon sa Inyong kalooban, Amen.

APPLICATION

Malalaman mo ang specific purpose mo sa buhay as you grow in your relationship with God. God will reveal it to you as you read the Bible and surround yourself with people who can encourage and mentor you. Make reading the Bible and meeting with other believers a habit.

SHARE THIS MEME

CAN WE PRAY FOR YOU?

9 + 10 =