5

SEPTEMBER 2021

Share with family and friends
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]
Narrated by Alex Tinsay & Written by Rhoxanne Villasin

Sinabi ni Jesus, Hindi ba’t sinabi ko sa iyo na kung sasampalataya ka sa akin ay makikita mo ang kaluwalhatian ng Diyos?

Juan 11:40

May mga araw talaga na hindi mo feel bumangon at kumilos. ‘Yung tipong alam mo kasi na bubungad na naman sa ‘yo ang napakaraming responsibilidad ng buhay kaya bago ka pa ma-overwhelm, matutulog ka na lang buong araw.

Pero aminin mo. Higit sa pahinga, ang kailangan mo ay rason. Bakit mo pa nga ba ginagawa ang ginagawa mo ngayon? Nawawalan ka na ng ganang gawin ang mga bagay dahil sa familiarity and the need to survive sa mundong competitive at laging may gustong patunayan. Nasaan na ang joy at passion mo?

Mababasa sa John 11:1-44 kung paanong binuhay ni Jesus ang apat na araw nang patay na si Lazarus. Pipigilan sana ni Martha si Jesus sa Kanyang utos na alisin ang bato sa libingan ni Lazarus dahil tiyak na mabaho na ang bangkay ng kanyang kapatid. Pero sinabi ni Jesus, “Hindi ba’t sinabi ko sa iyo na kung sasampalataya ka sa akin ay makikita mo ang kaluwalhatian ng Diyos?” Kaya nang tawagin ni Jesus si Lazarus, lumabas ito mula sa kanyang tomb still bound with linen strips and face wrapped with a cloth. No longer dead but fully alive!

The story of Lazarus’ resurrection gives encouragement to those na nawawalan na ng pag-asa, ng gana sa buhay, o unti-unti nang namamatay ang mga pangarap. God can make you feel alive again. He can restore your joy and rekindle that passion in your heart. He will remind you of your purpose and dreams na nilagay Niya sa puso mo.

Si Jesus ang nagbibigay-buhay at muling pagkabuhay (Juan 11:25). As you come to Him right now, be expectant na may gagawin Siyang miracle right before your very eyes. Believe and you will see the glory of God. You will feel alive again, and the people around you will definitely know that it is the Lord Jesus who restored your joy and rekindled your passion for life.

Share this encouraging page to family and friends.
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]

LET’S PRAY

Lord, please restore my joy and rekindle my passion for things that truly matter. Remove whatever it is that hinders me from enjoying the life that You have given me. May my life serve as a living testimony of Your love and faithfulness. In Jesus’ name, Amen.

APPLICATION

Na-encourage ka ba sa kuwento ng pagkabuhay na muli ni Lazarus? Think about other difficult situations in which you need God’s intervention. Gaya ng sabi ng John 11:40, believe and you will see the glory of God.

SHARE THIS MEME

CAN WE PRAY FOR YOU?

12 + 12 =