4

MAY 2021

Share with family and friends
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]
Narrated by Mari Kaimo & Written by Joshene Bersales

Nalalaman ko ang mga ginawa mo. Alam kong hindi ka malamig ni mainit man! Higit na mabuti kung ikaw ay malamig o mainit. Ngunit dahil sa ikaw ay maligamgam, hindi mainit ni malamig, isusuka kita!”

Pahayag 3:15-16

Maagang nagtimpla ng kape si Kathy sa kanilang kusina. Pero hindi niya agad ito iniinom. Kumain muna siya, tapos naligo, at saka nagbihis. By the time na natapos siya sa kanyang morning ritual, malamig na ang kapeng tinimpla niya.

“Iinumin mo pa ’yan?” tanong ng asawang si Drew. “Hindi na masarap ang kape pag hindi mainit.”

“Pareho lang lasa niyan,” sagot ni Kathy, sabay higop mula sa kanyang tasa. Biglang nalukot ang mukha niya, at dali-dali siyang pumunta sa lababo para iluwa ang ininom.

“Sabi sa ‘yo eh!” tawa ni Drew. “Dapat nilagyan mo na lang ng yelo para iced coffee na siya!”

Hindi lang kape ang pumapangit ang lasa kapag nagiging maligamgam. Puna ni Jesus sa iglesya sa Laodecia, “Ngunit dahil sa ikaw ay maligamgam, hindi mainit ni malamig, isusuka kita!” (Pahayag 3:16). Ano ang ibig sabihin Niya rito? Paano nagiging lukewarm ang isang mananampalataya?

Naging masyadong focused ang mga taga-Laodecia sa kanilang mga ari-arian. Akala nila, mayaman na sila at wala nang iba pang kailangan (Pahayag 3:17). Dahil dito, naging indifferent sila sa mga nangyayari sa kanilang paligid. Tingin nila okay ang lahat sa kanila, kaya nawalan na sila ng pakialam sa iba. Ni hindi nga nila napansin na sila mismo’y kaawa-awa na.

Noong World War 2, maraming Judio ang namatay hindi lang dahil sa pang-aabuso ng mga Nazi, kundi dahil maraming mabubuting tao ang walang ginawa para tulungan sila. People have become apathetic. Dahil hindi sila directly affected sa mga nangyayari, wala silang ginawa para labanan ang rule ni Hitler. At dahil dito, maraming tao ang naghirap.

Turo ni Jesus sa Marcos 12:31, mahalin natin ang ating kapwa tulad ng pagmamahal natin sa ating sarili. Gayahin natin ang example Niya, na nakihalubilo at tumulong sa mga may sakit at makasalanan. In the same way, maging proactive tayo sa pag-recognize ng needs ng ibang tao. Huwag tayong maging apathetic.

Share this encouraging page to family and friends.
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]

LET’S PRAY

Lord, I repent for being indifferent to other people’s sufferings. Thank You for Your forgiveness. Light a fire in my heart para tumulong ako lagi sa kapwa ko. Amen.

APPLICATION

I-update ang sarili sa mga kaguluhang nangyayari sa mundo. Find ways you can help those who are suffering (halimbawa, pagdo-donate to charity, pagvo-volunteer).    

SHARE THIS MEME

CAN WE PRAY FOR YOU?

2 + 13 =