29

OCTOBER 2022

Is It a Sin To Be Rich?

by | 202210, Devotionals

Share with family and friends
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]
Narrated by Erick Totanes & Written by Honeylet Adajar-Velves

“Walang alipin makakapaglingkod nang sabay sa dalawang panginoon, sapagkat kapopootan niya ang isa at iibigin ang ikalawa, paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi kayo maaaring maglingkod ng sabay sa Diyos at sa kayamanan.

Mateo 6:24

Nagwi-wish ka bang yumaman pero natatakot ka na baka ilayo ka nito mula kay God? Bilang Christian, mali ba ang bumili ng malaking bahay? Ng flashy cars? O magkaroon ng maraming business? Kasalanan nga ba ang pagyaman?

Kailangan natin maintindihan ang biblical stewardship. Ito ay ang pag-acknowledge na lahat ng bagay sa mundo ay pag-aari ng Diyos, at ipinagkatiwala Niya ang mga ito sa atin. Kaya kahit ang gadget na ginagamit mo para mabasa ang devotion na ito ay kay God. Dahil Siya ang lumikha sa mga tao na naka-imbento ng gadgets na iyan, Siya pa rin ang may-ari niyan. So, kung si God ang may-ari ng yaman sa mundo, paano ito naging masama?

Sabi sa Bible, hindi tayo maaaring maglingkod sa Diyos at sa kayamanan (Mateo 6:24). Ang ibig sabihin, stewardship is determined by the state of our hearts. If we are aiming to be rich just for our own pleasure, then we could say that wealth is our master. What God wants us to be is a blessing to others, especially to the needy (Proverbs 28:27). Matutulungan natin sila through the riches that God has blessed us with. Therefore, hindi masama ang yumaman when our hearts are set to do the will of God.

Napakasarap isipin na hindi Niya lang basta ipinahiram sa atin ang mga bagay dito sa mundo. “Ipinagkatiwala” Niya ito. Naniniwala Siyang kaya nating gampanan nang maayos ang role natin bilang good stewards. So is it a sin to be rich? The answer is no when we remember that our riches are not ours but ultimately God’s.

Share this encouraging page to family and friends.
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]

LET’S PRAY

Lord, thank You for all the things that You have blessed me with. Always tune my heart to Your will. May I use everything that You’re giving me to help those in need that I may glorify Your name.

APPLICATION

Sino ang master ng puso mo, kayamanan o si God? Guard it in prayer.

SHARE THIS MEME

CAN WE PRAY FOR YOU?

9 + 3 =