28

OCTOBER 2022

The Widow’s Faith

by | 202210, Devotionals

Share with family and friends
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]
Narrated by Alex Tinsay & Written by Thelma A. Alngog

“Ano ang maitutulong ko sa iyo?” tanong ni Eliseo. “Ano bang mayroon ka sa bahay mo?” “Wala po, maliban sa isang boteng langis,” sagot niya.

2 Hari 4:2

“Magkakatapusan na naman ng buwan at parating na naman si Judith,” ang sabi ng tulalang biyuda. Minsan bigla na lang siyang napasigaw ng ganito,”Naku po! Dumating na nga si Judith!” “Judith” ay ang karaniwang tawag kapag may due dates o monthly bills ng kuryente, tubig, wifi, credit cards, at rent o mortgage sa bahay. Nang makatanggap pa siya ng eviction notice mula sa may-ari ng bahay, mas lalo pa siyang napaluha.

Marahil ito rin ang pakiramdam ng biyudang humingi ng tulong kay Elisha (2 Kings 4:1-7). Maaring magkahalong stress, anxiety, frustration, exhaustion, loneliness, at iba pang emosyon ang naramdaman niya. Dahil sa takot, nagdecide siya na humingi ng tulong sa isang lingkod ng Diyos.

The prophet asked her to do three things: (1) Manghiram ng jars hangga’t may mahihiraman siya sa mga neighbors niya (2 Kings 4:3); (2) Magkulong silang mag-iina sa kanilang bahay at punuin ng oil ang lahat na nahiram na jars (2 Kings 4:4); at (3) Ipagbili ang langis at bayaran ang utang. Ang sobrang kita ay para sa panggastos ng mag-iina (2 Kings 4:7).

Para sa widow, maaaring hindi siya comfortable sa solution to collect empty jars sa neighborhood. Pero dahil mala-epic mountain na sa laki ang problem niya, she acted by faith. Kung kayo ang widow, would you think and act the same? The widow believed God and obeyed. Nabayaran niya ang kanyang utang at nagkaroon pa sila ng additional savings. A seemingly impossible problem was solved because the widow believed that she had a God who makes all things possible. Even today, God wants us to act in faith. Who knows? He might send a miracle our way too.

Share this encouraging page to family and friends.
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]

LET’S PRAY

Lord, we completely surrender all our problems to You. In our desperate need, we seek You for help. Help us to walk by faith and not by sight. Naniniwala kami na hindi Mo kami iiwan o pababayaan. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

APPLICATION

Listen to God, not your fears. Challenge yourself to be like the widow and walk by faith. Live within your means, create income, and be free from financial burdens! You may also sow seeds to support the CBN Asia ministry. It will come back to you pressed down, shaken together, and running over.

SHARE THIS MEME

CAN WE PRAY FOR YOU?

10 + 14 =