12

FEBRUARY 2021

Kailan ang Rest Day Mo?

by | 202102, Devotionals, Faith

Share with family and friends

[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]
Narrated by Miriam Quiambao Roberto

“Lagi mong tandaan at ilaan para sa akin ang Araw ng Pamamahinga. Anim na araw kang magtatrabaho, at tapusin mo ang dapat gawin. Subalit ang ikapitong araw ay para kay Yahweh na iyong Diyos; ito ay Araw ng Pamamahinga. Sa araw na ito’y huwag magtrabaho ang sinuman sa inyo …”

Exodo 20:8-10

Hindi kaila sa atin na malaki ang pinag-iba ng panahon natin ngayon. Mas naging abala na ang henerasyon natin kung saan ang trabaho natin ay hindi lamang nakakulong sa apat na sulok ng opisina. Iba-iba na ang anyo ng trabaho at oras nito. May freelance, work-at-home, raket-raket, gigs, on-call, shifting schedules, at iba pa. Ang ilan pa nga sa atin ay may mga sideline at part-time jobs para matustusan ang pangangailangang pinansyal. Mabuti ito. Subalit ang tanong, kailan ka huling nagpahinga mula sa trabaho? Maaaring physically wala ka sa work station mo pero masasabi mo bang naipahinga mo rin ang isip mo mula sa trabaho?

Sa loob ng anim na araw ay tinapos ng Panginoon ang paglikha sa buong mundo at namahinga sa ikapitong araw. Hindi lang iyon, pinagpala pa Niya ang Araw ng Pamamahinga (Genesis 2:2-3). Mahalaga ang pahinga sa kahit anong bagay na ginagawa natin at alam ng Panginoon iyon. Kaya naman hindi lamang Niya ipinapaalala sa atin ang magpahinga, iniutos Niya sa Lumang Tipan ang pagpapahinga at paglalaan ng araw na ito sa Kanya.

Sinabi rin ni Jesus na ang Araw ng Pamamahinga ay itinakda para sa ikabubuti ng tao at Siya ang Panginoon ng Araw ng Pamamahinga (Marcos 2:27-28). Mainam maglaan ng isang araw sa loob ng isang linggong pagtratrabaho upang makapagpahinga at manumbalik ang kalakasan. Ngunit anumang araw iyon, ang tunay at lubos na kapahingahan ay matatagpuan lamang sa piling ni Jesus (Mga Hebreo 4:10).

Share this encouraging page to family and friends.

[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]

LET’S PRAY

Panginoon, maraming salamat at Kayo ang aming kapahingahan. Bigyan Ninyo kami ng wisdom at tulungan Ninyo kaming ayusin ang aming schedule nang sa gayon ay makapaglaan kami ng aming rest day at panatiliin itong banal sa pamamagitan ng paggunita sa Inyo. Sa Ngalan ni Jesus, Amen.

APPLICATION

Mag-set ng isang araw sa loob ng isang linggo para makapag-rest. Piliin ang mga bagay na nakaka-relax sa iyo (physically, mentally, at spiritually) at subukan itong gawin sa araw ng iyong pamamahinga. Halimbawa, pagbabasa ng libro, dinner with family, catch up with friends over coffee, or pagbabasa ng Bible at Christian books. Limitahan ang paggamit ng gadgets o cellphone sa iyong rest day at umiwas din sa mga isiping tungkol sa trabaho.

SHARE THIS MEME

CAN WE PRAY FOR YOU?

9 + 10 =