10

JANUARY 2024

Kakaibang Blessing

by | 202401, Devotionals

Share with family and friends
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]
Narrated by Alex Tinsay & Written by Marlene Legaspi-Munar

Gaya ng sanggol, kayo’y manabik sa dalisay na gatas na espirituwal upang lumago kayo sa pananampalataya hanggang makamtan ninyo ang ganap na kaligtasan, sapagkat sinasabi sa kasulatan, “Naranasan na ninyo ang kabutihan ng Panginoon.”

1 Pedro 2:23

Palaging sinasama ng kanyang mga magulang si Kylie sa church. Habang nakikinig ang mga magulang niya sa mensahe ng pastor, sila namang mga bata ay tinuturuan sa Sunday school. Minsan, tinuruan sila ng kanilang teacher tungkol sa pagbibigay ngoffering sa Panginoon.

Napaisip ang 12-year-old na si Kylie. Paano kaya ako makakapagbigay ng offering kay Lord, eh estudyante pa lang ako? Tumatak sa isip niya ang Mga Taga-Filipos 4:19: “At buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Cristo Jesus.” Kaya nag-pray siya. Lord, gusto ko rin pong magbigay. Thank You na ipapakita Ninyo sa akin kung saan ko kukunin ang ibibigay kong offering next Sunday.

The following day, nang bigyan na siya ng Mommy niya ng baon, naramdaman ni Kylie na sinasabihan siya ni Lord na ang i-offer niya ang pampa-tricycle niya. Sabi niya, Lord, hindi po puwedeng hindi ako mag-tricycle. Mabigat ang bag ko. Pero dahil naniniwala siya kay Lord, itinabi niya ang pampa-tricycle niya bilang offering.

Nang naglalakad na si Kylie pauwi, tinawag siya ng classmate niya para pasakayin. Tuwang-tuwa siya. Itinabi nga niya ang pamasahe niya para ipang-offering, pero hindi hinayaan ni Lord na maglakad siya pauwi. Hindi na nga siya napagod maglakad, ang sarap pa ng pagkakaupo niya sa airconditioned na kotse, at sa bahay siya mismo inihatid ng kaklase niya!

Sa murang edad, napakinggan ni Kylie ang Word of God, pinaniwalaan niya iyon, at sinunod niya ang Diyoskaya naranasan niya ang kakaibang favor and blessing ng Panginoon. Likewise, Jesus is inviting us to believe in Him and experience His grace.

Share this encouraging page to family and friends.
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]

LET’S PRAY

Dear God, help me to believe in Your Word, to be sensitive to Your voice, and to trust You enough to step in faith.

APPLICATION

Build your faith in God by meditating on Scriptures that show His power, promises, and greatness.

SHARE THIS QUOTE

CAN WE PRAY FOR YOU?

4 + 2 =