10

JANUARY 2024

Saan ang Party?

by | 202401, Devotionals

Share with family and friends
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]
Narrated by Mari Kaimo & Written by Luisa Collopy

Zaqueo, bumabâ ka agad sapagkat kailangan kong tumuloy ngayon sa iyong bahay.

Lucas 19:5

Malapit na ba ang birthday mo? Madalas kasi tayong makarinig ng kantiyaw tulad ng, Saan ang party?” o Kailan ka manlilibre?” tuwing darating ang ganyang okasyon. It’s a big expense to treat people, even if you limit your guest list!

Think of Zacchaeus’ encounter with Jesus who was passing through Jericho. Dahil sa dami ng tao, umakyat si Zacchaeus sa taas ng sycamore tree, ang kanyang lookout place, para makita niya si Jesus. The last thing on his mind was for Jesus to recognize him or to be asked to host an impromptu party at his house. Pero nang dumating sa tapat niya si Jesus, sinabi nito, “[Zacchaeus], bumabâ ka agad sapagkat kailangan kong tumuloy ngayon sa iyong bahay.”

Last minute man at medyo malaking party din ang kailangang paghandaan — alam naman nating madalas kasama ni Jesus ang kanyang 12 disciples — excited na umuwi si Zacchaeus to prepare for the party. Dahil walang hesitation ang kanyang response kay Jesus, nagkaroon ng personal time ang gracious host with his famous guest. Napakagandang heart message ang tinanggap ni Zacchaeus na naghatid ng kanyang kaligtasan dahil pinatawad siya ni Jesus. What a blessing for him na kilala sa pangungurakot niya as a tax collector. Sa sobrang saya niya, he announced his plan na ipamigay sa mga mahihirap “ang kalahati ng [kanyang kayamanan] at ibalik ang pera “ng maka-apat na beses” sa kanyang mga dinaya (Lucas 19:8), a surprise blessing sa mga makakatanggap nito. It was truly a day for joyful celebration!

Share this encouraging page to family and friends.
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]

LET’S PRAY

Lord Jesus, help me to focus on what blessing and joy I can bring to others! Tulad ni Zacchaeus, gawin Mo akong excited to open not just my wallet, but my heart, too!

APPLICATION

How would you prepare kung sakaling sabihin sa iyo ni Jesus that He is going to your house today? Anong blessing ang gusto mong matanggap kapalit ng iyong hospitality? Or will you feel happy just having Jesus visit your home?

SHARE THIS QUOTE

CAN WE PRAY FOR YOU?

9 + 1 =