23

SEPTEMBER 2023

Kalyo sa Paa

by | 202204, Devotionals

Share with family and friends
Narrated by Precious Lara Quigaman-Alcaraz & Written by PMVClapano

Mapalad ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok; sapagkat matapos siyang subukin, tatanggap siya ng gantimpala ng buhay, na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa kanya.

Santiago 1:12

Isang journalist si Eli at sa bawat location na kanyang pinupuntahan, maraming unique stories to tell. Pero isa sa mga pumukaw ng kanyang pansin ay kung gaano katibay ang mga katutubo sa paglalakad kahit mabato, maputik, at hindi komportable ang daan. At may mabibigat pa silang bitbit. If you look at their feet, puro ito kalyo. Unpleasant kung tutuusin, lalo na para sa mga kagaya ni Eli na ayaw pumangit ang paa.

Pero ayon sa isang research ng biological anthropologist na si Nicholas Holowka ng Harvard University at iba pang researchers sa US, Germany, at Kenya, may mga benepisyo ang kalyo na hindi kayang ibigay ng mga sapatos o tsinelas.

Ayon sa kanila, corns and calluses “protect the feet, but allow us to feel the ground.” Iba ito sa madalas nating pag-iisip na tinatanggal ng kalyo ang lahat ng sensation sa paa. Sabi pa nila, “People who can feel the ground might be less likely to fall or be better able to balance on uneven surfaces.” No wonder, kagaya ng mga kaibigan nating katutubo, kahit anong hirap ng terrain, mas nababalanse nila ang kanilang katawan.

What does this research tell us? Ang kalyo ay nabubuo kapag lagi nating iniaapak ang ating mga paa sa matitigas at uncomfortable surfaces. Sa buhay ganun din tayo ― nagkakakalyo habang dumadaan sa pagsubok at mas tumitibay. Kaya sabi ng Santiago 1:2–3, “Mga kapatid, magalak kayo kapag kayo’y dumaranas ng iba’t ibang uri ng pagsubok. Dapat ninyong malaman na napatatatag ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok.”

Sa kabilang banda, trials make us sensitive and grounded. Sa bawat katagumpayan sa mga pagsubok at hirap na ating dinanas, mas nare-realize natin kung paano tayo iniligtas ng Diyos. Mas nararamdaman natin ang Kanyang pag-ibig at grasya sa mga sitwasyong iyon. At dahil doon, tiwala tayo na makakapaglakad tayo kahit gaano pa kabako-bako ang mga kalsadang daraanan pa natin.

Kaya kapit lang kapatid, mahirap man ang sitwasyon at nagkandakalyo-kalyo ka na, alalahanin mo na kasama mo ang Diyos at itong pagsubok na ito ay inihahanda Niya para maging mapagtagumpay ka sa mga hamon ng buhay.

Share this encouraging page to family and friends.

LET’S PRAY

Lord, patuloy po Ninyo akong gabayan sa lahat ng mga pagsubok na pinagdaraanan ko ngayon. Tinatanggap ko ang Inyong grasya at pag-ibig upang pagdating ng panahon ng katagumpayan ay hindi ko Kayo malimutan.

APPLICATION

Ilista ang mga bagay na nakasakit sa iyo noon at isulat din kung paano mo iyon nalagpasan. Lagi mo itong basahin para maalala mo kung gaano ka kamahal ng Diyos at paano ka Niya pinagtagumpay.

SHARE THIS QUOTE

CAN WE PRAY FOR YOU?

4 + 8 =