22

SEPTEMBER 2023

Ibang Klase!

by | 202204, Devotionals

Share with family and friends
Narrated by Sonjia Calit & Written by Aliya L. Parayno

“Wala pong nangyari sa akin sapagkat ang bibig ng mga leon ay pinatikom ng mga anghel na isinugo ng aking Diyos. Ginawa po niya ito sapagkat alam niyang wala akong kasalanan ni nagawang masama laban sa inyo.”

Daniel 6:22

“Ibang klase talaga kumilos ang Panginoon!” Sigurado akong may narinig ka nang nagsabi nito. Baka nga ikaw mismo ay na-experience mo na first hand ang pagkilos ni God na masasabing mind-boggling talaga! Kasi naman si Lord, pag gusto Niya, gusto Niya! Pag gusto niyang hawiin ang dagat, kahit imposible ay mangyayari! Kapag gusto Niyang paramihin ang isda at tinapay, mabubusog ang buong barangay!

Gaya na rin ng nangyari kay Daniel. If we study his life, being a prisoner in Babylon, and everything he went through, we will never predict na makakalabas pa siya sa kinasasadlakan niya. Dungeon plus lion equals goodbye world na, di ba? Pero mahimalang nakaligtas si Daniel mula sa mga leon (read the story of Daniel in the lion’s den in Daniel 6:6–24). Ang resulta? Iniutos ni Haring Dario na gumalang sa Diyos ang lahat ng nasasakupan niya.

Naging possible ang lahat ng ito dahil sa divine favor ni God kay Daniel. ‘Yung mga bagay that can’t be explained naturally, God does supernaturally. He is sovereign and almighty, that’s why He could turn things around in our favor, and at the same time, display His glory. When God divided the Red Sea, Moses and the Israelites crossed it. Manghang-mangha sila dahil sa kagila-gilalas na pagliligtas ng Diyos sa kanila. When it’s your turn to receive God’s supernatural favor, tanggapin mo at purihin mo Siya!

Share this encouraging page to family and friends.

LET’S PRAY

My Sovereign Father, when I am stuck in life’s dungeons, I ask that you stretch out Your hand to unlock the gates. I don’t know how You’re going to do it, but I know that Your power and favor will liberate me from impossible situations. Just declare the blessing and I will be free.

APPLICATION

Pakiramdam mo ba ay malabo ka nang makawala sa problema mo ngayon? Sinasabi ba ng mundo na imposible na ang lahat? Huwag kang makinig sa kanila. Hindi nakatali ang kamay ng Diyos; kayang-kaya Niyang iligtas ka.

SHARE THIS QUOTE

CAN WE PRAY FOR YOU?

13 + 9 =