22

JANUARY, 2021

Katuparan ng Pangarap

by | 202101, Devotionals, God's Plan

Share with family and friends

Narrated by Peter Kairuz

Kaya, hindi kayo kundi ang Diyos ang nagpadala sa akin dito. Ginawa niya akong tagapayo ng Faraon, tagapangasiwa ng kanyang sambahayan at tagapamahala ng buong Egipto.

Genesis 45:8

Pangarap mo bang magkaroon ng sariling bahay? O maging isang successful doctor? Gusto mo bang i-expand ang business mo? O kaya naman ma-promote at maging boss sa kumpanyang pinagtatrabahuhan mo? Your dreams are seeds planted by God in your heart. Like a plant, it takes time para makita mo rin ang fruits ng mga pangarap mo.

The Bible character known as “Joseph the Dreamer” is a perfect example of how God fulfills dreams (Genesis 37-47). Joseph was a young man when he saw in a dream na yuyuko sa kanya ang kanyang brothers and father. But they did not believe him. Instead, his brothers became jealous and his father rebuked him. Joseph faced many hardships after this. Ipinagbili siya ng mga kapatid niya sa traders who later on brought him to Egypt. Doon, nakulong siya dahil sa crime na hindi naman niya ginawa. Pero in the end, nagkatotoo ang kanyang dream dahil ginawa siyang governor ng Egypt. As governor of the entire county, he was respected by all.

Like what happened to Joseph, maybe, may mga taong hindi rin naniniwala sa mga pangarap mo—mga kapamilya, kaibigan, o baka ikaw mismo. Marami ring puwedeng maging obstacle sa pag-abot mo ng iyong mga pangarap. But be reminded that with God nothing is impossible (Mateo 19:26). God who gave you the dream will also arrange everything and cause your dream to come to pass.

Share this encouraging page to family and friends.

LET’S PRAY

Lord, I submit to You every small and big dreams I have. Alam ko that You will cause these dreams to be fulfilled according to Your will and timing. In Jesus’ name, Amen.

APPLICATION

Mag-research tungkol sa mga kilalang taong nagkaroon ng vision to change the world or to achieve something. Notice how their dreams came to pass. Let their stories encourage you as you continue to dream.

SHARE THIS MEME

CAN WE PRAY FOR YOU?

2 + 14 =