18

JUNE 2021

Share with family and friends
Narrated by Shekinah Grama & Written by Beng Alba Jones

Kaya’t nasabi ni Hagar sa sarili, Talaga bang nakita ko rito ang Diyos na nakakakita sa akin at hanggang ngayo’y buháy pa rin ako?” Kaya’t tinawag niya si Yahweh nang ganito: “Ikaw ang Diyos na Nakakakita.”  

Genesis 16:13

 

Alipin. Ito ang pagkakakilala kay Hagar sa household ni Abraham at Sarah. Ginamit siya upang makapabigay ng anak kay Abraham ayon sa kagustuhan ni Sarah. Nang magdalantao si Hagar ay nagkaroon ng alitan ang dalawang babae. Nagkaroon ng contempt, anger, at jealousy between them. Sarah treated her servant harshly. Sa sobrang tindi ng pagmamaltrato sa kanya, minabuti ni Hagar na tumakas.

An angel of the Lord met Hagar on her way to freedom. Sinabi sa kanya, “Hagar, saan ka nanggaling at saan ka pupunta?” Sa unang pagkakataon, Hagar was referred to by her name. Elsewhere in the telling of this story, it seemed that she was nothing more than an accessory, treated more like a thing than a person.

Hagar was told by the angel na bumalik at muling magpasakop kay Sarah. She was promised that God will give her more descendants, mas marami pa sa kaya niyang bilangin. Ang anak niya ay papangalanang Ishmael, na ang ibig sabihin ay “Ang Diyos ay nakikinig.” Pero higit pa sa pakikinig ang ginawa ng Diyos kay Hagar. Siya rin ang Diyos na nakakakita. From then on, the maid servant referred to God using a name that was personal to her, “El Roi.”

“Ikaw ang Diyos na Nakakakita,” ang sabi ni Hagar. God is not blind to the outcasts, the underdogs, and the marginalized. When you feel like you’re invisible sometimes, remember that you will always be seen by Him. If He can see a poor, hurting, pregnant slave like Hagar, He will see you, too.

 

Share this encouraging page to family and friends.

LET’S PRAY

El Roi, You’re the one who sees me. I praise You, Lord, for who You are to me. Sa mga panahong malungkot at nahihirapan ako, ipaalala Ninyo sa akin na kita Ninyo ako.

 

APPLICATION

Are there people around you who feel that they are insignificant or worthless? Bigyan mo sila ng atensyon. It might be the janitor cleaning your office, ang kasambahay ninyong tapat na nag-aalaga sa pamilya ninyo, o kahit sino pang nakakasalamuha mo araw-araw. Help them feel that they are seen para malaman nila na nakikita rin sila ng Diyos.

SHARE THIS MEME

CAN WE PRAY FOR YOU?

1 + 14 =