26

FEBRUARY 2021

Kung Kulang ang iyong Pananampalataya

by | 202102, Devotionals, Faith

Share with family and friends

[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]
"
Narrated by Alice Labaydan"

Agad namang sumagot ang ama ng bata, Naniniwala po ako! Tulungan po ninyo akong madagdagan pa ang aking pananampalataya.

Marcos 9:24

This was his last chance. Mula pa noong maliit ang kanyang anak, kung kani-kanino na siya lumapit in the hopes na may makatulong dito. Sinaniban kasi ng masamang espiritu ang bata, pero walang makapagpalayas dito. Nabalitaan niyang mayroong Guro na nakakapagpagaling sa mga maysakit at gumagawa ng iba’t ibang himala, kaya dinala niya ang anak sa kinaroroonan nito. 

Ang mga alagad ng Guro ang una niyang nakaharap, pero wala sa kanilang may alam kung ano ang dapat gawin. Nang magsimulang magtalo ang mga ito sa harap nilang mag-ama, malamang napaisip siya: Masasayang na naman ba ang oras ko rito? Dapat ba, hindi na ako umasa na makukuha ko ang sagot na hinahanap ko?

Pero sa puntong ito, lumapit sa kanila ang Guro at nagkaroon siya ng pagkakataon na sabihin kung ano ang pakay niya. Ang problema, may nasabi siyang nagpahiwatig na hindi siya ganap na kumbinsidong kaya ng Gurong tulungan ang anak niya.

Dito napasagot ang Guro: “Mangyayari ang lahat sa sinumang may pananampalataya.”

In his desperation, inamin niyang kulang ang paniniwala niya sa kakayahan ng Guro. Mula mismo sa Guro siya humingi ng tulong na madagdagan ito.

Kung ordinaryong tao ang Guro, dito na siguro natapos ang kuwento. Pero dahil si Jesus ang nakaharap ng lalaki, his story had a favorable ending.

Tulad ng lalaking ito, maaaring sa gitna ng pakikipag-usap mo sa Diyos, naitanong mo na ito:  sapat ba ang faith ko para makuha ko ang sagot sa ipinagdadasal ko? Take comfort in this observation from pastor and author, Tim Keller: “It is not the strength of your faith but the object of your faith that actually saves you.” Manghina man ang ating pananampalataya, higit na makapangyarihan ang Diyos na Siyang magpapalakas nito at tutugon sa ating mga dalangin.

Share this encouraging page to family and friends.

[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]

LET’S PRAY

Lord, salamat po dahil kahit sa mga pagkakataong pinanghihinaan ako ng loob, hindi Kayo nagbibingi-bingihan sa aking mga pakiusap. Bagkus, Kayo pa ang lumalapit para i-assure ako na naririyan pa rin Kayot hindi Ninyo ako iiwan.

APPLICATION

Basahin ang Marcos 9:14-27. Mag-set aside ng time para mag-reflect kung tulad ng lalaking iyon, kapos ang faith mo para sa mga bagay na ipinagdadasal mo. Then go to God, be honest with Him at hingin mo ang tulong Niyang palakasin pa ang pananampalataya mo.

SHARE THIS MEME

CAN WE PRAY FOR YOU?

4 + 8 =