29

JANUARY 2024

Liwanag Sa Dilim

by | 202401, Devotionals

Share with family and friends
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]
Narrated by Rebecca M. Cabral & Written by Rebecca M. Cabral

Welcome to another enlightening message as we listen to the last part of our series “The Power of God’s Word”.

Salita mo’y isang tanglaw na sa akin ay patnubay, sa landas kong daraanan, liwanag na tumatanglaw.

Awit 119:105

The rising cost of living is a challenge we all face. With no end in sight, we are groping in the dark as to where it will lead us. But we do not have to navigate life in the dark. We have the Word of God that will light our path (Psalm 119:105). With enough light in our life’s journey, we will see the direction to where God is leading us.

Naranasan ito ni Evelyn. Nang layasan siya at tatlo niyang anak ng kanyang live-in partner, gumuho ang kanyang mundo. Dahil walang mapasukang trabaho, nangutang siya at nanlimos sa mga kamag-anak, may maipakain lang sa mga anak. Sa paggala niya sa mga lansangan, nakatagpo siya ng isang mabuting babae. Pinakain siya at sinabing mahal siya ng Diyos. For Evelyn who had just been rejected by the man she loved, the statement moved her to tears. Isinama ng babae si Evelyn sa kanilang Bible study. Doon ay nadama niya ang pagmamahal ng Diyos. Sa patuloy na pag-aaral ni Evelyn sa Salita ng Diyos, nagliwanag ang landas ng kanyang buhay at nagkaroon ng bagong pag-asa. Napatawad din niya ang ama ng kanyang mga anak. Nakapagtrabaho siya bilang domestic helper abroad at nagkaroon ng mabuting amo. Sa ganda ng kinikita, napag-aaral niya ang mga anak sa Pilipinas at naibibigay ang kanilang pangangailangan.

Buhay at mabisa ang Salita ng Diyos. “Sharper than any double-edged sword, it penetrates even to dividing soul and spirit, joints and marrow; it judges the thoughts and attitudes of the heart” (Hebrews 4:12, NIV).

God’s Word gives all the answers we need in life. It is never outdated because God is the same faithful God, yesterday, today, and forever.

God’s Word is true and He never lies. He keeps His promises and His Word guides us. Totoo, there is power in God’s Word! Thank you for joining us in our series. Mahalin natin at sundin ang Salita ng Diyos!

Share this encouraging page to family and friends.
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]

LET’S PRAY

Panginoon salamat sa Inyong Salita na nagbibigay liwanag sa pagtahak ko sa landas ng buhay. Tulungan Ninyo akong mapanatii ito sa aking puso at diwa, upang hindi ako maligaw ng landas. Amen.

APPLICATION

Magbasa ng Bible araw-araw. Pagnilay-nilayan ang mensahe nito. Ibahagi kung paano naging makatotohanan ang Salita ng Diyos sa iyong buhay.

SHARE THIS QUOTE

CAN WE PRAY FOR YOU?

12 + 7 =