Butihing Ina

Butihing Ina


Narrated by Rebecca Cabral

Bagama’t hindi niya madalas sabihin na mahal niya tayo, ang tapat niyang pagganap sa kanyang tungkulin at sakripisyo ay naghuhumiyaw na katotohanan ng kanyang pagmamahal.

Paggalang sa Magulang

Paggalang sa Magulang


Narrated by Rebecca Cabral

Isang paraan kung paano natin maipapamalas ang ating paggalang at pagmamahal sa ating mga magulang ay ang pagsunod sa kanilang ipinag-uutos. Isipin na lang natin na para rin sa ating kabutihan ang kanilang mga utos.