27

MAY 2021

Liwanag sa Dilim

by | 202105, Devotionals, Salvation, Security

Share with family and friends
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]
Narrated by Alex Tinsay & Written by PMV Clapano

Kung ang aking pagtaguan ay ang dilim na pusikit, padiliming parang gabi ang liwanag sa paligid;  maging itong kadiliman sa iyo ay hindi dilim, at sa iyo yaong gabi’y parang araw na maningning, madilim ma’t maliwanag, sa iyo ay pareho rin.

Mga Awit 139:11-12

Have you ever felt hopeless, lonely, and in so much pain to the point na ayaw mo nang kumain, matulog, at makipag-usap? Manhid ka na and you can’t even cry? Feeling mo you have no one. Most of the time, you can’t understand yourself, too. You’re so consumed with hopelessness kaya kahit konting liwanag walang maaninag sa mga mata mo. All you can think of is to ran away from everyone, magbago ng identity, live a new life in a new city or better yet, permanently disappear from the face of the earth. At dahil ang dilim-dilim at wala kang makitang pag-asa, natutukso kang kumuha ng lubid, magpasagasa, drive your car to a wall, or die from an overdose. Sadly, marami sa atin ang nakakaranas ng ganitong kadiliman. Whether you are rich or poor, healthy or sick, puwede kang maging vulnerable kung punong-puno ka ng disappointments at shattered dreams.

Pero kay Jesus, there is always hope, and there is always light. Sabi ni Jesus, “Ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw sa kanyang buhay at di na lalakad sa kadiliman” (Juan 8:12). Kahit nga ang dilim ay liwanag sa Kanya! Kitang-kita ni Jesus ang iniisip at nararamdaman mo. Kahit hindi mo naiintindihan ang sarili mo, nauunawaan ka Niya (Hebreo 4:15). Kahit gusto mong tumakbo palayo sa mga tao, Siya naman hinahabol ka Niya. Ang totoo, iniligtas ka na Niya sa kapangyarihan ng kadiliman at inililipat sa kaliwanagan (Colosas 1:13) Kaya kay Jesus, may pag-asa at  karamay ka! At may plano Siya sa iyo bago ka pa man isilang (Mga Awit 139:14-16). Paniwalaan mo, kay Jesus, may bright future ka. Sundan mo na si Jesus, sundan mo ang liwanag.

Share this encouraging page to family and friends.
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]

LET’S PRAY

Lord, salamat dahil Diyos Kayo na malalapitan at matatawagan in times of pain, hopelessness, and loneliness. Tulungan Ninyo akong umasa at maniwala na may magandang bukas Kayong inilaan para sa akin. Salamat, Jesus, dahil Kayo ang liwanag sa buhay ko. Susunod ako sa Inyo! Amen.

APPLICATION

Do you know someone who feels hopeless, lonely, and in so much pain? Pray for that person to see the light of Jesus. That person needs a tap on the back and an assurance ng iyong pagdamay. I-share mo rin sa kanya na may Diyos na nagligtas sa atin sa kapangyarihan ng kadiliman at nagdala sa atin sa kaliwanagan.

SHARE THIS MEME

CAN WE PRAY FOR YOU?

10 + 1 =