10

NOVEMBER 2022

Lost and Found

by | 202211, Devotionals

Share with family and friends
Narrated by Mari Kaimo & Written by Deb Arquiza

“Nararapat lang na tayo’y magsaya at magdiwang, sapagkat patay na ang kapatid mo, ngunit nabuhay; nawala, ngunit muling natagpuan.”

Lucas 15:32

Isa sa mga pinakamagandang kwento na mababasa natin sa Bible ay ang kwento ng the prodigal son sa Lucas 15:11–24. It’s the story of a father with two sons. Isang araw, lumapit ang bunso sa tatay niya at hiningi ang parte ng kanyang mana. Sa Middle East culture, isang malaking kabastusan para sa isang anak na hingin ang kanyang mana habang buhay pa ang kanyang ama. Para na rin niyang sinabi sa kanyang tatay,Sana mamatay ka na.” Sa kabila nito, ibinigay pa rin ng tatay ang share ng bunso sa kanyang mana. Umalis ang bunso at nilustay ang mana niya sa walang kwentang uri ng pamumuhay. Hanggang sa naubos na ang kanyang pera. He reached rock bottom — gutom na gutom, walang trabaho, walang bahay na matutuluyan, malayo sa kanyang pamilya. Wala siyang mga kaibigan, at walang mahingan ng tulong. In short, he lost everything.

This is who we are tuwing tayo ay lumalayo kay God. Nawawala tayo sa tamang landas at nauubos ang mga bagay na akala natin ay magpapasaya at kukumpleto sa atin. When we willfully step out of God’s will and presence, we become lost.

But the good news is that we are not lost forever. There is hope. Katulad ng ginawa ng prodigal son sa kwento, pwede tayong magdecide na bumalik sa ating Ama at magsisi sa ating mga kasalanan. Malayo pa lang ang anak, nakita na siya ng tatay niya. Mabilis na tumakbo ang tatay at sinalubong ang anakniyakap, niyapos, hinagkan. Dali-dali ay inutusan ang kanyang mga katulong na palitan ng bagong damit ang kanyang anak, suotan ng bagong sandals, bigyan ng singsing, at ipagluto ng masarap na pagkain. Walang narinig na panunumbat ang anak mula sa tatay. Ganito rin ang ating Ama sa langit. Laging nakahanda si Lord na tanggapin tayo at bigyan ng bagong buhay kung tayo ay magbabalik-loob sa Kanya.

Share this encouraging page to family and friends.

LET’S PRAY

Lord, I’m coming back to You. Forgive me for all my sins and restore me to life again. Thank You for being a good and loving Father to me. In Jesus’ name, Amen.

APPLICATION

If you’ve wandered away from God, now is the time to come back to God.

SHARE THIS MEME

CAN WE PRAY FOR YOU?

13 + 6 =