25

FEBRUARY 2021

Share with family and friends

"
Narrated by Felichi Pangilinan Buizon"

Ngunit ito naman ang sinasabi ko, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at ipanalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo.

Mateo 5:44

May mga araw na maikli ang ating pasensya. Dahil sa ating kasungitan, nasasaktan natin ang iba. Tulad ng isang pagod na mommy. Hindi niya napigilan ang pagsagot sa anak na may halong inis. Imbes na mag-sorry, lumayo at nagkulong sa kuwarto si mommy. Maya’t maya may papel na lumusot sa ilalim ng pintuan. Sulat pala ng anak na nagsasabing, “Kahit ganyan ka Mommy, mahal pa rin kita.” Bigla siyang naliwanagan at dali-dali niyang binuksan ang pinto, niyakap ang anak, at nag-sorry.

Kaya rin ba nating gawin ang ginawa ng anak? Isa sa pinaka-challenging na nais ng Diyos na gawin natin ay ang magmahal ng kaaway. ‘Yung mahalin ang hindi natin kaaway minsan sumasablay pa tayo, kaaway pa kaya? Ano ba ang ibig sabihin ng love your enemy?

Si Jesus ang perfect example ng loving one’s enemy. Nagawa Niyang hugasan ang paa ni Judas at pagsilbihan siya kahit alam Niya na ibe-betray Siya nito. Ipinakita Niya through His long suffering na hindi tayo dapat maghiganti. Vengeance is the Lord’s. Sa halip na kasamaan, kabutihan ang ibalik natin sa kalaban. Hindi ba ni-restore ni Lord ‘yung tenga ng sundalo na umaresto sa Kanya, na pinutol ni Pedro sa Gethsemane? At ang pinakamahalaga, sa halip na itapon tayo sa impiyerno, He willingly gave His life noong makasalanan pa tayo para pagbayaran ang ating mga kasalanan. Namatay Siya para sa mga taksil, mga mapanlinlang, mga dumura at uminsulto sa Kanya, para sa mga nagpako sa Kanya sa krus! Namatay Siya para sa iyo at para sa akin. Naranasan ni Lord ang impiyerno sa lupa para mapasalangit tayo!

We who were once enemies of God received His unconditional love na may pagpapatawad. And His message is the same: “Kahit ganyan ka, mahal pa rin kita.” Ang pag-ibig na iyan ang mag-eempower sa atin para suklian natin ng mabuti ang ating mga kaaway. Handa ka na bang magpatawad at ipanalangin sila?

Share this encouraging page to family and friends.

LET’S PRAY

Panginoon, hindi madaling magpatawad at gawan ng mabuti ang mga taong maituturing na kaaway. Pero You love me unconditionally and have forgiven me, kaya sa biyaya Ninyo, pinapatawad ko na po ang aking mga kaaway. And I pray na maranasan din nila ang pagmamahal Ninyo at balang araw magkaayos din kami, sa ngalan ni Jesus, Amen.

APPLICATION

Kung may pagkakataon, gawan mo ng kabutihan ang iyong kalaban nang hindi niya nalalaman. Include this person in your Prayer List, pati ang mga taong magkakagalit.

SHARE THIS MEME

CAN WE PRAY FOR YOU?

2 + 9 =