17

FEBRUARY 2022

Loving Those Who Wronged Us

by | 202202, Devotionals, Salvation, Security

Share with family and friends
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]
Narrated by Mari Kaimo & Written by Shiara Denise Cano

Ito ang aking utos: magmahalan kayo gaya ng pagmamahal ko sa inyo.

Juan 15:12

Pagtataksil, panloloko, pagnanakaw, paninira — ang mga ito ay ilan lamang sa mga bagay na pwedeng makasira sa relationships. Pero paano nga ba mahalin ang isang taong nakagawa ng kamalian sa iyo?

Maraming commands ang mababasa natin mula sa salita ng Diyos at ang isa dito ay loving others. Ang sabi nga, ang love ay di lang isang emosyon ngunit ito ay isang action or demonstration. In fact, sinabi ni Jesus sa Matthew 5:43-44, “You have heard that it was said, ‘Love your neighbor’ and ‘Hate your enemy.’ But I tell you, love your enemies and pray for those who persecute you.” Iniutos sa atin ni Jesus na ang kaaway ay mahalin at ipanalangin din natin. Marahil ang demonstration ng love para sa kaaway ay ang hindi pagganti. Kung minsan, lalo na kung hindi tayo close sa kanila, ay madali lang kalimutan at balewalain ang ginawa nila.

On the other hand, kapag ang taong nakapanakit ay malapit sa atin, ang pinakamahirap na gawin ay ang magpatawad especially kung napakabigat ng nagawa nilang kasalanan. Normal lang na sumama ang loob o magalit pero ang tanong, “Kaya mo pa rin bang mahalin ang taong nagkasala sa iyo?”

Kung mapapansin natin sa utos ng Panginoong Jesus, walang karugtong na kondisyon sa utos Niyang magmahal. He didn’t say, “Love your neighbor but if he insulted you…” However, ang sinabi Niya sa Mark 12:31 ay, “Love your neighbor as yourself.” Loving those who wronged us might be hard but with God’s help, it is possible.

Share this encouraging page to family and friends.
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]

LET’S PRAY

Abba Father, teach me to love this person who has wronged me. Tulungan Ninyo ako not seek revenge but to learn to forgive and demonstrate the love that You have shown me.

APPLICATION

Habang naaalala ang taong nanakit sa iyo, mas mabuting ipanalangin siya. Ipanalangin din ang sarili na makayanan ang magpatawad at magawa ang mabuti na nakalulugod sa Diyos. Huwag nating kalimutan ang love na natatanggap natin from our loving God.

SHARE THIS MEME

CAN WE PRAY FOR YOU?

8 + 1 =