21

FEBRUARY 2021

Low Batt Ka Ba?

by | 202102, Devotionals, You

Share with family and friends

[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]
"
Narrated by Alex Tinsay"

Ang mahihina’t mga napapagod ay kanyang pinapalakas.

Isaias 40:29

Low batt ¼ minsan cellphone mo, minsan, ikaw. Nakakaubos ng lakas ang mga responsibilidad na kailangang gampanan at ang mga laman ng to-do lists natin sa araw-araw. Normal na para sa ilan sa atin ang kulang sa tulog at pahinga kaya instead of starting the day na fully charged, madalas, feeling natin, 70% lang tayo or even less.

We all fill in multiple roles. Dependable na empleyado sa opisina, mapagmahal na asawa, magulang, o anak sa bahay, faithful volunteer sa simbahan, at iba pa. At dahil dito, may napapaisip na sa atin na if something doesn’t change, sa 2023 ka pa magkakaroon ng chance na magkaroon ng Me Time.

In short, feeling natin, sinasaid tayo ng lahat ng obligasyon natin. Kaya kahit best effort tayo palagi, nagkakaroon tayo ng fear that it’s only a matter of time at papalya rin tayo. Nagkakaroon tayo ng fear that it’s only a matter of time at susuko rin tayo dahil mari-realize nating hindi kaya ng galing at lakas natin ang lahat ng nire-require sa atin.

Mabuti na lang at binibigyan tayo ng assurance ng Salita ng Diyos na hindi natin kailangang kayanin ang lahat ng challenges na dumadating sa atin using our own strength. Hindi tayo superheroes. May mga limitasyon tayo. Sabi nga sa Isaias 40:30, walang exempted dahil kahit ang mga kabataan ay napapagod din. Pero ang good news ay magtiwala ka lang sa Diyos at papalitan niya ng sigla ang iyong panghihina (v. 31).

Tanggapin natin ang imbitasyon Niya. Plug in to the Lord. Puwede natin Siyang asahan bilang lakas at kalasag (Mga Awit 28:7), at sapat ang pagpapala Niya para sa lahat ng ating mga pangangailangan, lalo na kapag nanghihina tayo (2 Corinto 12:9). Kaya hayaan mong Siya ang mag-recharge sa’yo.

Share this encouraging page to family and friends.

[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]

LET’S PRAY

Lord, salamat po dahil alam kong nandiyan Kayo lagi para bigyan ako ng tulong at gabay. I pray na kapag napapagod ako o pinanghihinaan ng loob, Kayo ang magbibigay sa akin ng determinasyon na tapusin ang mga gawaing ipinagkatiwala Ninyo sa akin para makapagbigay ako ng karangalan sa Inyong pangalan. Amen.

APPLICATION

Ilista ang top 3 na tasks, short-term goals, or concerns mo. Pagkatapos, basahin ang Filipos 4:13 at ipagdasal ang bawat item sa listahan mo.

SHARE THIS MEME

CAN WE PRAY FOR YOU?

4 + 5 =