15

SEPTEMBER 2022

Mabuting Pastol

by | 202209, Devotionals

Share with family and friends
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]
Narrated by Karen Timbol & Written by Alma S. de Guzman

“Ako nga ang mabuting pastol. Kung paanong kilala ako ng Ama at siya’y kilala ko, gayundin naman, kilala ko ang aking mga tupa at ako nama’y kilala nila. At iniaalay ko ang aking buhay para sa aking mga tupa.”

Juan 10:14–‬15

Tuwing first day ng school, the teacher will introduce himself to the class to let them know that he’s in charge of the class, at siya’y maaring pagkatiwalaan sa mga lessons nila.

Tulad ng mga teacher, si Jesus ay mahusay ding nagpakilala ng Kanyang sarili sa atin. Sa book ng John mababasa ang mga “I AM” statements Niya.

Sa fourth I am statement ni Jesus, ipinakilala Niya ang Kanyang sarili bilang mabuting pastol. Marami Siyang ginagawa bilang ating pastol: Siya ang ating tagapagtanggol, gabay, at tagapangalaga.

Madalas ay akala natin na kayang-kaya nating patakbuhin ang sarili nating buhay, pero tulad ng tupa, tayo’y madalas maligaw at mapunta sa maling landas.

Jesus is the Good Shepherd who willingly sacrificed Himself to give us life, and have it to the full. Ganyan ang klase ng pagmamahal Niya sa atin.

Pinapastol Niya tayo ng may buong pusong pagmamahal. Hinahanap kapag naliligaw, inililigtas kapag nasa kapahamakan, dinidisiplina kapag matigas ang ulo, at higit sa lahat, minamahal na Niya tayo bago pa man tayo makinig sa Kanya.

We always want to have good things in our lives, but in all the good that we can have in this world, the only good we should look at is Jesus — the Good Shepherd.

Jesus’ identity as the Good Shepherd is the evidence that we can trust His integrity and His character. He is the Son of God, ang tanging daan, katotohanan, at ang buhay.

Anuman ang season ng buhay natin, nariyan ang mabuting pastol, patuloy na nagmamahal at tumutugon sa mga tumatawag sa Kanya.

Share this encouraging page to family and friends.
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]

LET’S PRAY

Lord Jesus, help me fully know You as my Good Shepherd. Thank You for Your loving care, protection, and guidance.

APPLICATION

Research about Jesus’ character as the Good Shepherd and meditate on Psalm 23, the Shepherd’s psalm.

SHARE THIS MEME

CAN WE PRAY FOR YOU?

5 + 12 =