22

OCTOBER 2023

Magpakatatag Ka!

by | 202310, Devotionals

Share with family and friends
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]
Narrated by Neo Rivera & Written by Edwin D. Arceo

Welcome back sa last part ng ating series na “Jesus is Coming Back!” Do tune in until the last part of this devotion.

Gayundin naman, si Cristo’y minsang inihandog upang pawiin ang mga kasalanan ng mga tao. Siya’y muling darating, hindi upang muling ihandog dahil sa kasalanan, kundi upang iligtas ang mga naghihintay sa kanya.

Mga Hebreo 9:28

Mahigit 2,000 taon na ang nakakaraan nang isulat ito ng may-akda sa Hebrew believers. Ito ay paalala ng paghandog ni Jesus para mapawi ang ating mga kasalanan at pangako ng Kanyang muling pagbalik upang iligtas tayo sa mundong ito. Dahil sa mga nangyayari sa paligid natin, nangangarap ka ba na sana bumalik na nga si Jesus? 

Alam kasi natin na sa pagbabalik ni Jesus, makakarating na tayo sa kaharian Niya kung saan wala nang pagluha, wala nang sakit, at lalo na, wala nang kamatayan (Revelation 21:4). Sino ba naman ang hindi mangangarap ng ganoong lugar? Pagod na kasi tayo sa mga injustice at corruption, mga sakit na minsan ay walang gamot, at iba’t-ibang klase ng paghihirap. Maaaring nararanasan mo rin ang isa sa mga nabanggit kong ito.

Huwag kang magsawa sa paghihintay kasi ang mga naghihintay sa pagbabalik ni Jesus ang babalikan Niya. Ikaw at ako ‘yun! Sabi nga sa Matthew 24:13 (NKJV), “But he who endures to the end shall be saved.” Dumating man si Jesus bukas, sa makalawa o lima, sampu, o 20 taon pa mula ngayon, dapat lagi tayong handa. Magpakatatag ka kasi sulit ang reward ni Jesus sa mga hindi susuko sa mga pagsubok ng mundong ito.

There is so much evil in this world. Marami ang mapagsamantala at masasamang tao. Pero hindi ito sapat upang sumuko ka. Kailangan ka pa din ni Jesus upang magsabi sa iba na mahal sila ng Panginoon. Mag-focus ka sa ganitong gawain habang wala pa si Jesus. Konting panahon na lang ang ipinaghihintay natin, kaya be strong in the Lord!

Jesus is surely coming back. Pero ang isasama lang Niya upang makasama habambuhay ay ang mga nagtiwala sa Kanya. Kung hindi mo pa tinatanggap si Jesus sa iyong puso, say this prayer: “Dear Jesus, I believe You are the Savior that I need. I accept You into my heart today.” If you said that prayer, isa ka sa mga babalikan ng Panginoon. Magbabalik po kami bukas so stay tuned!

Share this encouraging page to family and friends.
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]

LET’S PRAY

Panginoong Jesus, salamat sa pagbigay Mo ng buhay Mo para sa mga kasalanan ko. Marami mang pagsubok, magiging matatag ako dahil Ikaw ang nagbibigay ng kalakasan sa akin. Sabik na po ako na makasama Ka sa Iyong kaharian. I eagerly wait for Your return. Help me endure to the end.

APPLICATION

Habang hinihintay mo ang muling pagbabalik ni Jesus, get to know Him more by reading the Bible every day. Manalangin ka at sabihin mo ang laman ng puso mo sa Kanya. Huwag mong kalimutan na ipagsabi ang pagmamahal at kabutihan ni Jesus sa buhay mo.

SHARE THIS QUOTE

CAN WE PRAY FOR YOU?

10 + 9 =