24

OCTOBER 2022

Making a Difference in Difficult Times

by | 202210, Devotionals

Share with family and friends
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]
Narrated by Karen Timbol & Written by Clarissa Estuar-Navarro

Pinalalakas niya ang ating loob sa lahat ng ating paghihirap, para sa pamamagitan ng kalakasan ng loob na ibinigay sa atin ng Diyos ay mapalakas din natin ang loob ng ibang naghihirap.

2 Corinto 1:4 (Ang Salita ng Dios)

Kapag sunod-sunod ang dating ng problema, maaaring aabot ka pa sa pagtatanong: Galit ba si Lord sa akin? Has He abandoned me?

Nobody would blame Joseph kung maisip niya ito after becoming a slave at makulong kahit wala siyang kasalanan. Pero sabi sa Genesis 39:21, hindi pinabayaan ng Panginoon si Joseph. Naging paborito ng warden si Joseph, to the point na naging tagapamahala siya ng mga kasamang bilanggo.

Napansin ni Joseph na may dalawa siyang kasamahang bilanggo na hindi mapakali—ang dating chief cup bearer at ang dating baker ng Pharaoh. Nagkaroon kasi sila ng panaginip na hindi nila maintindihan. In difficult times, you might feel the nudge to help someone, pero magdadalawang isip ka kasi hindi mo na nga matulungan ang sarili mo na makawala sa problema, tutulong ka pa sa iba?

Madaling isipin that you have nothing to give. Hindi ito nangyari kay Joseph dahil ramdam niyang kasama niya ang Panginoon (Genesis 39:23). Binigyan siya ng Diyos ng gift of interpreting dreams. He was able to comfort the baker nang ibigay niya ang unpleasant interpretation sa panaginip nito, at naitawid niya sa chief cupbearer ang good news na makakalaya ito. Pakiusap lang niya dito na banggitin nito sa Pharaoh ang tungkol sa kanyang unjust imprisonment.

Dalawang taon ang lumipas nang magkaroon ng masamang panaginip si Pharaoh. The chief cupbearer finally recommended Joseph. Nang iharap siya sa Pharaoh, agad-agad, kaysa ibida ang sariling galing, sinabi ni Joseph na ang Panginoon lang ang makakapagbigay ng mga kasagutan na kailangan nito (Genesis 41:16).

In those two years na nanatili sa kulungan si Joseph, patuloy siyang nananalig sa Panginoon. Kaibigan, it might feel na walang ginagawa ang Diyos para ayusin ang sitwasyon na kinalalagyan mo ngayon. But don’t lose hope. Continue to serve and help others. Tulad ni Joseph, the Lord will lift you up in His time.

Share this encouraging page to family and friends.
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]

LET’S PRAY

Lord, in the middle of this difficult period of my life, help me be a blessing to others. Gawin Niyo akong maging bahagi ng answered prayers nila habang hinihintay ko ang sagot sa sarili kong mga dasal.

APPLICATION

Basahin ang Genesis 39:21-41to get a better appreciation of the continuation of Joseph’s story.

SHARE THIS MEME

CAN WE PRAY FOR YOU?

10 + 7 =