17

JANUARY 2024

Makinig Ka Man o Hindi

by | 202401, Devotionals

Share with family and friends
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]
Narrated by Alex Tinsay & Written by Luisa Collopy

Malaki ang nagagawa ng pakikinig at pagsunod para malayo tayo mula sa kapahamakan. Kaya, lets listen now to the last part of our series “Safety Signs.

Matigas ang kanilang ulo at walang pitagan. Kaya puntahan mo sila at sabihin mong ito ang ipinapasabi ng Panginoong Yahweh. Makinig man sila o hindi

Ezekiel 2:45

Last night of the cruise kaya party mode ang lahat. Sa kasamaang palad, parang Titanic pala ang nangyayari sa engine room. The alarm sounded and the captain announced the emergency, alerting the passengers to get to their assigned stations and ready themselves to abandon ship. Mayroong nakinig at sumunod sa instructions. Sinuot ang kanilang life jackets at pumunta sa kanilang designated areas, as practiced before they sailed. Mayroon din namang walang pakialam at patuloy sa kanilang kasiyahan, oblivious to the chaos going on around them.

Sa Old Testament, ang propetang si Ezekiel ay nautusan ng Panginoon to sound the alarm sa Kanyang mga anak, ang mga taga-Israel na ngayon ay Babylonian exiles na, of their coming destruction kung hindi sila magbabalik-loob sa Kanya. Nangyari ang kanilang pagkabihag — ang pagkakalayo sa kanilang lupain — dahil sa kanilang pagsuway sa Kanyang commands and statutes.

May panahon na kailangan mong maghatid ng isang balita, like suspending a student at school. Your responsibility is to inform the parents and your student why this is happening and provide a solution for improvement.  

Puwede rin namang ikaw ang recipient of a job termination dahil sa iyong bad work ethics. You have to decide whether you will take this news to heart and make positive changes, or remain stubborn about your corruption, continuing on your wrong path. Para sa iyong ikabubuti, huwag mo sanang tigasan ang iyong puso at ulo.

Thank you for joining us in our series “Safety Signs. Enjoy a safe and healthy day!

Share this encouraging page to family and friends.
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]

LET’S PRAY

God, incline my heart and my ears to listen to what You have to say, including the wisdom of well-meaning people. Huwag po Ninyo akong pabayaang manatili sa katigasan ng aking ulo at kalooban!

APPLICATION

Reflect on your life right now at isipin mo kung ano ang isang tough news to swallow dahil kailangan mong magbago. Say the prayer again and again until you come to a decision to change!

SHARE THIS QUOTE

CAN WE PRAY FOR YOU?

15 + 14 =