16

MARCH 2021

Mirror, Mirror on the Wall

by | 202103, Devotionals, Missions

Share with family and friends

[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]
Narrated by Byron Sadia

Sapagkat tayo’y nilalang ng Diyos; nilikha sa pamamagitan ni Cristo Jesus upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti. Iyan ang layuning pinili ng Diyos para sa atin noong una pa man.

Mga Taga-Efeso 2:10

Natatandaan mo ba ang evil stepmother ni Snow White? Bukambibig niya ang tanong na “Mirror, mirror on the wall, who’s the fairest of them all?” Isa siyang napakagandang babae ngunit nakakalungkot na naging biktima siya ng GGSS syndrome.

Kung hindi ka pa familiar sa mga GGSS, sila ay ang mga taong “Gandang-Ganda Sa Sarili” o kaya naman ay “Guwapong-Guwapo Sa Sarili.” In short, sila ang mga taong vain o sobra-sobra ang paghanga sa kanilang mga pisikal na itsura. Sila ang mga taong takot lumabas ng bahay nang hindi nakaayos at ang tingin sa kanilang mga sarili ay sila ang pinakamaganda at pinakaguwapong tao sa balat ng lupa.

Hindi naman masama ang mag-ayos. Kailangan din naman nating maging maayos sa ating katawan. Pero hindi lang ito ang dahilan kung bakit tayo nilikha ng Diyos. Nilkha tayo ng Diyos ayon sa Kanyang wangis upang gumawa ng mabuti. Ito ang sinasabi sa Efeso 2:10: “Sapagkat tayo’y nilalang ng Diyos; nilikha sa pamamagitan ni Cristo Jesus upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti. Iyan ang layuning pinili ng Diyos para sa atin noong una pa man.”

Life is more than just having a pretty face. May purpose tayo dito sa mundong ito. Nais ni Jesus na gumawa tayo ng mabuti at gamitin natin ang ating buhay para sa Kanya, kagaya ng ginawa Niya. Si Jesus ay nabuhay lamang ng 33 years but He made those years count. And until now, the whole world remembers what Jesus did. Kabaligtaran ito ng ginawa ng stepmother ni Snow White. Maganda nga siya pero masama naman ang ugali niya. At sa kaka-focus niya kung paano mapapanatili ang kagandahang panlabas niya, napahamak siya, at sa huli, pati ang magandang mukha nya, nawala.

Balang araw, tatanda rin tayo at kukulubot din ang mga balat. Maaaring mawala ang pisikal nating ganda, ngunit tandaan natin na ang mabubuti nating gawa ay kailanman hindi mawawala at makakalimutan.

Share this encouraging page to family and friends.

[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]

LET’S PRAY

Lord, salamat na nilikha Ninyo ako sa Inyong wangis and that I am a masterpiece. Tulungan Ninyo ako na huwag sayangin ang aking buhay. Help me to do good works and bring you glory. In Jesus’ name, Amen.

APPLICATION

Sa halip na gastusin ang extrang pera mo para sa pampaganda na hindi mo pa naman kailangan, ilaan ito para makatulong sa isang taong nangangailangan. Tulad halimbawa ng pagbili ng pagkain at pagbigay sa mga nagugutom sa kalsada.

SHARE THIS MEME

CAN WE PRAY FOR YOU?

3 + 6 =