MISSIONS

Friendship Forever

Friendship Forever


Narrated by Miriam Quiambao Roberto

Unang nag-extend ng hand of friendship si Jesus sa atin nang iniunat ang Kanyang mga kamay at ipinako ang mga ito sa krus. Dahil mahal na mahal Niya tayo

Friendship Forever


Narrated by Miriam Quiambao Roberto

Unang nag-extend ng hand of friendship si Jesus sa atin nang iniunat ang Kanyang mga kamay at ipinako ang mga ito sa krus. Dahil mahal na mahal Niya tayo

Mirror, Mirror on the Wall


Narrated by Byron Sadia

Si Jesus ay nabuhay lamang ng 33 years but He made those years count. And until now, the whole world remembers what Jesus did.

The Choice, Not The Option


Narrated by Pau

Alam mo ba na may nauna nang pumiling magmahal sa ’yo bago ka pa man isilang? Minahal ka ni God at dahil diyan ay ipinadala Niya ang kanyang pinakamamahal na anak na si Jesus upang ikaw ay bigyan ng pag-asa at buhay na walang hanggan (Juan 3:16).

Mission o Ako?


Narrated by Gutch Gutierrez

Have you ever been put in a situation na pinapipili ka between someone you love and something you feel is your calling? Ano ang iyong naging response?

CAN WE PRAY FOR YOU?

11 + 15 =