24

DECEMBER, 2020

Mission o Ako?

by | Devotionals, Missions

Share with family and friends

Narrated by Gutch Gutierrez

Hindi maaaring maging alagad ko ang sinumang umiibig sa kanyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid, at maging sa sarili niyang buhay nang higit sa akin.

Lucas 14:26

Pangarap talaga ni Zeke na mag-mission sa isang closed country. Simula nang mapakinggan niya ang testimony ng isang visiting missionary sa church nila, naramdaman niya ang calling ni Lord sa kanyang puso. Matagal niya itong ipinanalangin, at humingi rin siya ng advice at guidance mula sa kanyang mga magulang at church leaders. Dahil supportive silang lahat, lalong na-encourage ang binata na ituloy ang kanyang plano.

May isa lang problema. Ayaw ng kanyang girlfriend na si Amy na umalis siya ng bansa. Marami na raw kasi silang plans para sa kanilang future. Katwiran pa niya, kailangan din naman daw ng missionaries sa kanilang lugar. Matapos ang sunod-sunod na pagba-bargain at pag-aaway, nagbigay ng ultimatum si Amy: Kapag umalis si Zeke para sa kanyang mission, it means he doesn’t love her anymore.

Have you ever been put in a situation na pinapipili ka between someone you love and something you feel is your calling? Ano ang iyong naging response?

Mabigat ang mga binitiwang salita ni Jesus sa Lucas 14:26. In effect, sinasabi Niyang kailangan mong lumabas sa iyong comfort zone kung gusto mong maging disciple Niya. Marami kang kailangang isakripisyo. May posibilidad na malayo ka sa mga mahal mo sa buhay. Wala kang puwedeng mahalin nang mas matindi kaysa sa Kanya.

All Christians are called to share the Good News. Pero meron talagang mga tinawag si Lord para magbahagi ng Gospel sa ibang bansa. Kung nararamdaman mo ang tawag na ito, huwag matakot. Be encouraged in the knowledge na kasama mo ang Diyos sa lahat ng panahon at Siya ang magbibigay sa iyo ng kalakasan para makapagmisyon ka. Matapos ang lahat ng iyong magiging sacrifice at paghihirap, may makukuha kang reward from the Lord. Sabi nga ni Apostle Paul sa kanyang sulat sa Mga Taga-Filipos: “Nagpapatuloy nga ako patungo sa hangganan upang makamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Cristo Jesus, ang buhay na hahantong sa langit.” (3:14)

Share this encouraging page to family and friends.

LET’S PRAY

Panginoon, gawin Ninyo akong sensitive sa calling Ninyo para sa buhay ko. Whether it’s in my current environment o sa malayong lugar, tulungan Ninyo akong magawa ang purpose Ninyo para sa buhay ko. Amen.

APPLICATION

Kumustahin ang isang missionary at alamin ang kanyang life story. Then commit to pray for him or her regularly.

SHARE THIS MEME

CAN WE PRAY FOR YOU?

12 + 12 =