09

DECEMBER, 2020

Never Too Weak to Serve

by | Devotionals, You

Share with family and friends

Narrated by Pau

Ngunit dahil sa kagandahang-loob niya, ako’y naging isang apostol….nagpagal ako nang higit kaysa sinuman sa kanila, subalit hindi ito dahil sa sarili kong kakayahan kundi dahil sa kagandahang-loob ng Diyos na nasa akin.

1 Mga Taga-Corinto 15:10

Ano ba ang pakiramdam ng isang mahina at sakitin? ‘Yung tipong laging kulang sa timbang at nanghihina ang katawan? Sa kabila ng pag-aalaga mo sa sarili at pag-inom ng kung ano-anong vitamins at gamot ay maririnig mo pa ang mga komento tulad ng, “Ang payat mo naman” o “May sakit ka na naman?” Worse, may magbibiro pa ng, “Isang bulate na lang ang hindi pa pumipirma sa ’yo.”

Naturally, kung sakitin ka, people will assume you’re also fragile kaya hindi ipagkakatiwala sa ‘yo ang mga gawain that requires strength. That makes you feel limited to try and do things that people healthier than you can do.

But the good news is, you are never too weak nor too fragile, nor too sickly, to be used by God. You may have physical conditions, defects, deficiencies, and even life-threatening diseases that may limit you but God can use you despite these things. Paul, a missionary and an apostle of Christ, is a testament to this. Sabi niya sa mga taga-Galacia, “Alam naman ninyo na kaya ko ipinangaral sa inyo noon ang Magandang Balita ay dahil nagkasakit ako” (Mga Taga-Galacia 4:13). Sa isa pang pagkakataon, nasabi naman niya sa mga taga-Corinto, “Noong ako’y nariyan, ako’y nanghihina at nanginginig sa takot” (1 Mga Taga-Corinto 2:3). Patunay ito na sa kabila ng pagkakasakit niya ay ginamit pa rin siya ni Lord to share the gospel to many.

At alam mo ba na tatlong beses na hiniling ni Paul na alisin ni Lord ang isang kapansanan sa katawan na nagpapahirap sa kanya (2 Mga Taga-Corinto 12:1-7)? Subalit ayon kay God, sapat ang biyaya Niya at mararanasan ni Paul ang power ni God sa gitna ng kanyang kahinaan (2 Mga Taga-Corinto 12:9).

Kaya naman, sa kabila ng pagkakasakit at panghihina ng katawan, patuloy na nagpagal si Paul para sa pangangaral ng gospel. Hindi ito dahil sa sarili niyang kakayahan kundi dahil sa kagandahang-loob ng Diyos na nasa kanya. It’s all by the grace of God. Kung nanghihina ka rin, halika, mag-pray tayo.

 

Share this encouraging page to family and friends.

LET’S PRAY

Lord, marami akong bagay na nais gawin subalit hindi ko magawa ang mga ito. Palakasin Ninyo ako at tulungan. Salamat na dahil sa biyaya Ninyo, makakapaglingkod pa rin ako at magagamit Ninyo ako. Ipinagkakatiwala ko sa Inyo ang aking buhay araw-araw. Amen.

APPLICATION

Ilista ang mga strength mo. Tuwing nanghihina ka, balikan mo ang listahan at sabihin mo, “Salamat po, Panginoon sa biyaya Ninyo.” Subukan mo ring manood at makinig ng inspirational stories about people with disabilities like Nick Vujicic at Bethany Hamilton.

SHARE THIS MEME

CAN WE PRAY FOR YOU?

14 + 6 =