22

FEBRUARY 2023

Our Hope is in God

by | 202204, Devotionals

Share with family and friends
Narrated by Jamey Santiago-Manual & Written by Honeylet Venisse A. Velves

Puspusin nawa kayo ng Diyos na siyang bukal ng pag-asa, at nawa ay pagkalooban niya kayo ng kagalakan at kapayapaan sa pamamagitan ng inyong pananampalataya, upang mag-umapaw ang inyong pag-asa sa pamamagitan ng kanyang Espiritu Santo.

Mga Taga-Roma 15:13

Nagtataasang presyo ng gas, pamasahe, at mga bilihin. Pabata nang pabatang biktima ng rape at pagpatay. Outbreaks ng iba’t ibang sakit. Ganitong klase ng mga balita ang kumakalat sa TV, social media, at maging sa mga kuwentuhan kapag mayroong gatherings. Nowadays, mas marami ang maririnig na bad news over the good ones. Nakaka-stress hindi ba? At maaari tayong ma-discourage at mawalan ng kapayapaan at kagalakan.

But God is reminding us that He is our hope, joy, and peace. Kahit gaano pa kataas ang maging presyo ng mga bilihin, the Lord is our Provider (Philippians 4:19). Kapag nag-aalala tayo regarding our safety, He promised to be our Protector (Psalm 18:2). At sa tuwing nakakabahala ang mga balita tungkol sa mga sickness and disease, remember that our God is the great Doctor (Exodus 23:25). Pinalaya na Niya tayo mula sa pamumuhay na mayroong pag-aalala sa ating kalagayan at kinabukasan.

Let us always remember that our God is greater than anything in this world (Psalm 113:4). Anumang negative news ang ating marinig, stand firm on this truth: our hope is in God. Sa ating Diyos, may pag-asa. Sa Kanya, puwede tayong mamuhay nang may kagalakan at kapayapaan gaano man kasalimuot ng nangyayari sa ating kapaligiran. Hindi Niya tayo pababayaan.

Share this encouraging page to family and friends.

LET’S PRAY

Lord, thank You for reminding me that You are my hope. I pray that the Holy Spirit will always remind me that You are God Almighty and that You are Lord. Kayo ang Makapangyarihan sa lahat na nagmamahal at nag-iingat sa amin. In Jesus’ name, Amen.

APPLICATION

Swipe left to go to your Prayer List and ipag-pray ang mga nabalitaan mong bad news this week. Then, make it a habit to intentionally look for more good news na makakapagbigay naman sa iyo ng encouragement. Ipagpasalamat mo sa Diyos na may ginagawa Siyang mabuti sa kapaligiran.

SHARE THIS MEME

CAN WE PRAY FOR YOU?

3 + 15 =