10

FEBRUARY 2024

Paano Ba Magmahal?

by | 202402, Devotionals

Share with family and friends
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]
Narrated by Rebecca M. Cabral & Written by Rebecca M. Cabral

Welcome back to our week-long series, “Love in Action”. Do you believe that God’s love can change us? Let’s find out from today’s devotion.

Sumagot si Jesus, “Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos nang buong puso, nang buong kaluluwa, at nang buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa: Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili.”

Mateo 22:37–39

Paano ba magmahal? Marahil naitanong mo ito nang ipagpalit ka sa iba ng iyong mahal sa buhay. Ginawa mo ang lahat para kayo ay maging forever, subalit iniwan ka rin niya. What if Jesus would ask you how much you love Him? Do you “love God with all your heart, with all your soul and with all your mind” (Matthew 22:37)?

Si Violeta at ang kanyang anak ay iniwan ng kanyang asawa dahil sa ibang babae. Nagtungo siya ng Amerika at doon ay muli siyang nakapag-asawa, na nagbunga ng isa pang anak. Pagkalipas lamang ng ilang taon ay naging magulo ang kanilang pagsasama dahil sa pera. Bitbit ang dalawang anak, nagdesisyon siyang umuwi ng Pilipinas. Broke, she did odd jobs to provide for her family. Lonely and desperate, she resorted to drinking alcohol until she became a drunkard. It was at her lowest point when she cried out to God and fell into a deep sleep. Nang magising siya, ibang kasiyahan ang nadama niya. She felt like a changed woman and miraculously lost her craving for alcohol. When she accepted Jesus into her life, nadama niya ang pagmamahal at kalinga na hindi naibigay ng dalawa niyang naging asawa. Ngayon, ang pagmamahal ng Diyos sa kanya ay pinapadaloy niya sa pagtulong sa mga kababaihang naliligaw ng landas.

We can best express our love for God if we walk in all His ways and keep His commandments. The Bible is filled with stories about the unconditional love that God has for us and which we can emulate. It can truly help us to answer the question, “Paano ba magmahal?”

God’s love enables us to love others, including our friends. Abangan iyan bukas sa pagpapatuloy ng ating series na “Love in Action.”

Share this encouraging page to family and friends.
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]

LET’S PRAY

Panginoon, tulungan po Ninyo akong magmahal sa aking kapwa nang katulad Ninyo, walang paghuhusga, punong-puno ng grasya at biyaya. Tulungan rin po Ninyo akong magpatawad sa nga taong nakasakit sa akin. Higit sa lahat, huwag po Ninyong hayaan na manlamig ako sa aking pag-ibig sa Inyo, anumang bagyo ang dumating sa aking buhay. Amen.

APPLICATION

Think of people you know who are lost and tell them about God’s love.Share with them how you experience the love of God.

SHARE THIS QUOTE

CAN WE PRAY FOR YOU?

14 + 6 =