9

FEBRUARY 2024

Share with family and friends
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]
Narrated by Sonjia Calit & Written by Luisa Collopy

Welcome back to our series “Love in Action”. Let’s discover two important things today about God’s love.

Sa simula pa’y inibig ko na sila kaya patuloy akong magiging tapat sa kanila.

Jeremias 31:3

Ang suitor ni Pilar ay nagpadala ng letter of intent, stating four things he loved about her, like the following:

1. Heart for Jesus. Bagong Christian man daw si Pilar, her zeal shows that she wants to know Jesus in a deeper way.
2. Personality. Enjoyable raw ang sense of humor and cheerful countenance ni Pilar.
3. Chemistry. Hindi daw mai-deny ang flying sparks kung sila ay magkasama!
4. Beauty. Superattracted si suitor kay Pilar dahil easy on the eyes siya.

What woman will not be flattered by a man pursuing her, especially if there’s a handwritten letter as proof? Kulang na lang “ipag-igib siya ng tubig” o pagsilbihan siya  upang tuluyan nang mahulog ang kalooban niya sa manliligaw niya!

If I tell you na meron ding nagpupursue sa atin persistently, maniniwala ka ba? Hindi ka maiinis dahil you have more to gain by saying “Yes!” At hindi lamang “until death do us part” ang promise kundi for eternity pa!  

Sinabi ng Panginoon in His letter to us, the Bible: “Sa simula pa’y inibig ko na sila kaya patuloy akong magiging tapat sa kanila” (Jeremias 31:3). Let’s think about these two important things.

1. God loved us first! “Ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Cristo para sa atin noong tayo’y makasalanan pa” (Mga Taga- Roma 5:8).
2. God is always faithful! “Kung tayo man ay hindi tapat, siya’y nananatiling tapat pa rin sapagkat hindi niya maaaring itakwil ang kanyang sarili” (2 Timoteo 2:13).

Sasagutin mo ba ang Panginoon ngayon, knowing that He has always loved you and will remain faithful to you no matter what?

Bukas, kilalanin natin ang isang babaeng nabago ang buhay dahil sa pag-ibig ng Diyos. Kaya samahan ninyo kami uli bukas para sa pagpapatuloy ng ating series na “Love in Action”.

Share this encouraging page to family and friends.
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]

LET’S PRAY

Lord, my heart is full of joy knowing that You love me and accept me for who I am!

APPLICATION

If you haven’t accepted Jesus as your Lord and personal Savior, you can now pray and invite Him in your life. (Video: Pray for Salvation)

SHARE THIS QUOTE

CAN WE PRAY FOR YOU?

2 + 10 =