31

OCTOBER 2022

Pagdadalamhati

by | 202210, Devotionals

Share with family and friends
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]
Narrated by Rebecca M. Cabral & Written by Rebecca M. Cabral

Ang lahat sa mundong ito ay may kanya-kanyang panahon, may kanya-kanyang oras. Ang panahon ng pagluha at panahon ng pagtawa; ang panahon ng pagluluksa at panahon ng pagdiriwang.

Ang Mangangaral 3:1, 4

Napakasakit mamatayan ng isang mahal sa buhay o kaibigan. Subalit wala na marahil higit pang masakit sa pagkawala ng isang minamahal na magulang, anak, o asawa.

Si RJ ay anak sa pagkadalaga at mag-isang binuhay ng ina. Walang mataas na pinag-aralan ang ina, kaya nakaranas sila ng matinding kahirapan. Nasaksihan ni RJ ang pagsasakripisyo ng kanyang ina, kaya naman nagsikap siyang makapagtapos ng pag-aaral. Nang maka-graduate sa college, nagtrabaho siya sa abroad. Nabigyan ng magandang buhay ang ina at natupad ang pangarap na maibili niya ito ng isang condominium unit. Pero nang pauwi na sana siya ng Pilipinas para sorpresahin ang nanay niya, isang masamang balita ang natanggap niya. Pumanaw ang kanyang ina. Halos sumabog ang dibdib ni RJ sa sakit. Sa kanyang pagdadalamhati, naitanong niya kay Lord, “Bakit hindi Mo man lamang pinahintay na maibigay ko ang kanyang condo?” Ang sagot ng Diyos ay pumawi sa kanyang pagdadalamhati. Tila sinabi sa kanya ni Jesus, “Mansion ang kanyang tirahan dito,” na batay sa John 14:2 KJV, “In my Father’s house are many mansions.”

Si Anne ay saksi sa pakikipaglaban ng kanyang ama sa cancer. Mula sa isang malakas at matipunong pangangatawan, nangayayat nang husto at nanghina ang tatay niya. Ang haligi ng kanilang tahanan na siyang nagpo-provide sa lahat ng pangangailangan nila was rendered powerless. Sa pagdadalamhati ng pamilya sa pagpanaw ng kanilang padre de pamilya, God assured them of His care as written in Psalm 68:5 NIV, “A father to the fatherless, a defender of widows, is God in his holy dwelling.”

Share this encouraging page to family and friends.
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]

LET’S PRAY

Panginoon, maraming salamat dahil para sa aming nawalan ng ama, nariyan Kayo, aming Ama sa langit, na kakalinga sa amin, gagabay, at magbibigay sa lahat ng aming pangangailangan. Thank You, Lord, for Your comfort and peace. Amen!

APPLICATION

Isipin mo na kasama mo ang ating Panginoong Jesus sa iyong pagdadalamhati. Nauunawaan ka Niya. Siya rin ay nagdalamhati sa pagkamatay ng kaibigang si Lazarus and He also endured physical death. Basahin ang John 11, at Matthew 27:1-50.

SHARE THIS MEME

CAN WE PRAY FOR YOU?

9 + 14 =